top of page

Serie-5 Verdieping 1: "De Drie Getuigen"

Is een speciale serie voor de eindtijdwerkers voor de HEERE; "De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De Drie Getuigen". Deze verdieping gaat over het "Derde Getuigenis" namelijk "De Geest der Profetie". In deze serie wordt niet alleen het bewijs getoond dat deze "Derde Getuigenis" volledig op Gods onfeilbaar Woord is gegrondvest, maar ook hoe door de laatste Profetes des HEEREN (E.G.White) er op is gewezen hoe Gods gemeente en dus Gods laatste volk (welke de luide roep nog moet gaan brengen) er op aarde voor zal staan in de eindtijd. Waarbij uitvoerig wordt ingegaan op hoe dit allemaal zover is gekomen, hoe er voor gewaarschuwd is (juist in de Bijbel) en hoe het allemaal opgelost gaat worden door onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Juist dit laatste, de oplossing met de toekomstige omstandigheden, vindt u uitgebreid onderbouwd in; "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien". Deze verdiepingserie wordt daarom ook ten zeerste aanbevolen voor diegenen, die "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien" willen gaan bestuderen.

Vervolg studie "De profetenschool van ZIJN Boodschap

Nadat u volledig overtuigd bent van Gods laatste profetes E.G. White, door haar geschriften; het getuigenis van Jezus Christus te aanvaarden, waarin u de enige juiste begripsvorming krijgt op de Bijbel, hebt u absoluut de mogelijkheid om een geheiligd leven te leiden en zo voorbereid te worden om Luide Roep te kunnen brengen. Zie hiervoor aansluitend "De Profetenschool van ZIJN Boodschap A (2 Boxen) en C 1 Box)" om in het Eeuwig Verbond te komen hier op aarde met de 144.000.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Verdieping Serie-6 De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1; (Volume I);

Hoofdthema van deze serie:".........volgt "

 

Volume:I

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap

Serie-5-Basis+Verd.1 - De Bijbel en ZIJN Boodschap
Samenvatting 05_basis -  De Bijbel en ZIJN Boodschap

Samenvatting 05_basis - De Bijbel en ZIJN Boodschap

01:40:52
Video afspelen
Serie 5 Basis 01 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 1+V

Serie 5 Basis 01 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 1+V

54:40
Video afspelen
Serie 5 Basis 02 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 2

Serie 5 Basis 02 De geschiedenis rondom de verschillende Bijbels Deel 2

50:11
Video afspelen
Serie 5 Basis 03 De geschiedenis rondom de vervalste Bijbelse geschriften Deel 1

Serie 5 Basis 03 De geschiedenis rondom de vervalste Bijbelse geschriften Deel 1

48:24
Video afspelen
Serie 5 Basis 04 De valse Bijbel vertalers Deel 1

Serie 5 Basis 04 De valse Bijbel vertalers Deel 1

47:57
Video afspelen
Serie 5 Basis 05 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

Serie 5 Basis 05 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

51:10
Video afspelen
Serie 5 Basis 06 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 2+N

Serie 5 Basis 06 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 2+N

51:31
Video afspelen
Serie 5 Basis 07 De verschillen tussen de Bijbels Deel 1

Serie 5 Basis 07 De verschillen tussen de Bijbels Deel 1

46:40
Video afspelen
Serie 5 Basis 08 De verschillen tussen de Bijbels Deel 2

Serie 5 Basis 08 De verschillen tussen de Bijbels Deel 2

49:10
Video afspelen
Serie 5 Basis 09 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

Serie 5 Basis 09 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 1

47:03
Video afspelen
Serie 5 Basis 10 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 2

Serie 5 Basis 10 Veranderingen rondom en in de Bijbel Deel 2

48:34
Video afspelen
Serie 5 Basis 11 De ware en valse profeten Deel 1

Serie 5 Basis 11 De ware en valse profeten Deel 1

53:49
Video afspelen
Serie 5 Basis 12 De ware en valse profeten Deel 2

Serie 5 Basis 12 De ware en valse profeten Deel 2

57:41
Video afspelen
Serie 5 Basis 13 De ware en valse profeten Deel 3

Serie 5 Basis 13 De ware en valse profeten Deel 3

55:41
Video afspelen
Serie 5 Basis 14 De ware en valse profeten Deel 4

Serie 5 Basis 14 De ware en valse profeten Deel 4

52:42
Video afspelen
Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

01:51:15
Video afspelen
Serie 5 Verd 1Sa De Bijbel en ZB Verd 1 De drie Getuigen

Serie 5 Verd 1Sa De Bijbel en ZB Verd 1 De drie Getuigen

01:51:15
Video afspelen
Serie 5 Verd1 01 De Boodschapster des HEEREN Deel 1

Serie 5 Verd1 01 De Boodschapster des HEEREN Deel 1

50:55
Video afspelen
Serie 5 Verd1 02 De Boodschapster des HEEREN Deel 2

Serie 5 Verd1 02 De Boodschapster des HEEREN Deel 2

48:48
Video afspelen
Serie 5 Verd1 03 De Boodschapster des HEEREN Deel 3

Serie 5 Verd1 03 De Boodschapster des HEEREN Deel 3

49:14
Video afspelen
Serie 5 Verd1 04 De Boodschapster des HEEREN Deel 4

Serie 5 Verd1 04 De Boodschapster des HEEREN Deel 4

48:34
Video afspelen
Serie 5 Verd1 05 De Boodschapster des HEEREN Deel 5

Serie 5 Verd1 05 De Boodschapster des HEEREN Deel 5

51:40
Video afspelen
Serie 5 Verd1 06 De aanvallen op Gods volk van binnen uit de gemeente Deel 1

Serie 5 Verd1 06 De aanvallen op Gods volk van binnen uit de gemeente Deel 1

51:24
Video afspelen
Serie 5 Verd1 07 De aanvallen op Gods volk van binnen uit de gemeente Deel 2

Serie 5 Verd1 07 De aanvallen op Gods volk van binnen uit de gemeente Deel 2

52:01
Video afspelen
Serie 5 Verd1 08 Van sw Alfa naar Omega Afval Deel 1

Serie 5 Verd1 08 Van sw Alfa naar Omega Afval Deel 1

52:47
Video afspelen
Serie 5 Verd1 09 Van de Alfa naar Omega Afval Deel 2

Serie 5 Verd1 09 Van de Alfa naar Omega Afval Deel 2

49:30
Video afspelen
Serie 5 Verd 1 10 Van de Alfa naar Omega afval Deel 3

Serie 5 Verd 1 10 Van de Alfa naar Omega afval Deel 3

49:24
Video afspelen
Serie 5 Verd1 11 Van de Alfa naar Omega afval Deel 4

Serie 5 Verd1 11 Van de Alfa naar Omega afval Deel 4

46:59
Video afspelen
Serie 5 Verd1 12 De laatse Omega misleidingen van satan Deel 1

Serie 5 Verd1 12 De laatse Omega misleidingen van satan Deel 1

50:04
Video afspelen
Serie 5 Verd1 13 De laatste Omega misleidingen van satan Deel 2

Serie 5 Verd1 13 De laatste Omega misleidingen van satan Deel 2

50:51
Video afspelen
Serie 5 Verd1 14 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 1

Serie 5 Verd1 14 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 1

49:46
Video afspelen
Serie 5 Verd1 15 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 2

Serie 5 Verd1 15 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 2

51:45
Video afspelen
Serie 5 Verd1 16 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 3

Serie 5 Verd1 16 Lessen voor Gods volk in de eindtijd Deel 3

47:29
Video afspelen
bottom of page