top of page

Serie-5 Verdieping 1: "De Drie Getuigen"

Is een speciale serie voor de eindtijdwerkers voor de HEERE; "De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De Drie Getuigen". Deze verdieping gaat over het "Derde Getuigenis" namelijk "De Geest der Profetie". In deze serie wordt niet alleen het bewijs getoond dat deze "Derde Getuigenis" volledig op Gods onfeilbaar Woord is gegrondvest, maar ook hoe door de laatste Profetes des HEEREN (E.G.White) er op is gewezen hoe Gods gemeente en dus Gods laatste volk (welke de luide roep nog moet gaan brengen) er op aarde voor zal staan in de eindtijd. Waarbij uitvoerig wordt ingegaan op hoe dit allemaal zover is gekomen, hoe er voor gewaarschuwd is (juist in de Bijbel) en hoe het allemaal opgelost gaat worden door onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Juist dit laatste, de oplossing met de toekomstige omstandigheden, vindt u uitgebreid onderbouwd in; "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien". Deze verdiepingserie wordt daarom ook ten zeerste aanbevolen voor diegenen, die "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1 De Vier Evangelien" willen gaan bestuderen.

Vervolg studie "De profetenschool van ZIJN Boodschap

Nadat u volledig overtuigd bent van Gods laatste profetes E.G. White, door haar geschriften; het getuigenis van Jezus Christus te aanvaarden, waarin u de enige juiste begripsvorming krijgt op de Bijbel, hebt u absoluut de mogelijkheid om een geheiligd leven te leiden en zo voorbereid te worden om Luide Roep te kunnen brengen. Zie hiervoor aansluitend "De Profetenschool van ZIJN Boodschap A (2 Boxen) en C 1 Box)" om in het Eeuwig Verbond te komen hier op aarde met de 144.000.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Verdieping Serie-6 De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1; (Volume I);

Hoofdthema van deze serie:".........volgt "

 

Volume:I