Serie-4 Basis:

Het bijbelboek Daniël maakt verleden, heden en toekomst doorzichtig. Wij mogen zien hoe de opkomst en val van verschillende koninkrijken, afhangt van hun trouw of ontrouw aan God. Het historisch proces bevindt zich nu echter in de slotfase en wij mogen de ontplooiing zien van Gods verlossingsplan, met als ontknoping de totale uitroeiing van zonde en de oprichting van Gods eeuwig koninkrijk. Mede door de 144.000 wordt Gods plan volledig geopenbaard. Deze serie omvat een diepgaande vers voor vers studie, waarbij voorkennis van ZIJN Boodschap in de Openbaring een vereiste is.

Serie-4 Verdieping 1 - "Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden"

Opmerking;

In de afgelopen decennia zijn tal van fundamenten verwaarloosd, waardoor de tegenwoordige waarheid niet meer inzichtelijk kon worden gemaakt. (Jes. 58:12) De 144.000 kunnen deze kennis opnieuw verkrijgen, door de oude paden van de Millerieten pioniers uit de Filadelfia gemeente te betreden. (Jes. 6:16)