top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-D (1 Box) Thema ""Na de verzoeking de kostelijke vrucht!";
Wat doen we na het lezen van het Bijbelboek Jakobus, waarin hij gevoelige onderwerpen aan het licht brengt? Wat verstaan wij hiervan of nog beter gezegd wat doen we hiermee? Blijven we zoals we zijn, of willen we echt veranderen naar Gods Beeld? Zijn we als de golven der zee; de ene keer praten we met die mee en de andere keer met iemand anders? Het niet uitdragen van het Zuivere Woord van God, "Er staat geschreven" zal ons in de tijd van het einde velen fataal kunnen worden.

In de brief van Judas vinden we antwoord op de vraag; wie in de Bijbel worden bedoeld, als er over goddelozen wordt gesproken. Dit zijn inderdaad de naam-ZDA en de naam-christenen. Nu blijkt ineens dat veel teksten in de Bijbel juist voor ons zijn geschreven en niet direct, in de juiste zin van het woord, voor de ongelovigen! Het zal voor velen een schok zijn, als Jezus zegt; 'Ik zeg u, Ik ken u niet, vanwaar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!'.  (Luk. 13:27) Ook Jezus gebruikt hier het woord gij, net als Paulus die schrijft voor onze tijd. 

Opmerking;

Deze broers kenden Jezus heel goed, na 30 jaar met Hem samengeleefd te hebben in een huis, met die verstande, dat ze Hem eerst niet aanvaardden als de Zoon van God (Markus 6:4). Dit moeten we goed in ogenschouw nemen, want Jakobus en Judas schrijven juist over de manier hoe goddelozen naar de dienstknechten van God reageren Jak. 3:14 en Judas 12,13. Weet, dat wij het karakter van Jezus Christus volledig moeten weerkaatsen, willen wij de "Luide Roep" mogen brengen.

 Zie "De Liefde van ZIJN Boodschap Verd. 1 en "Verkondigingen van ZIJN Boodschap H"

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I) 

 

Box D: Jakobus + Judas - "Na de verzoeking de kostelijke vrucht!"

D1-Jakobus 1:1-27

"Een ieder wordt verzocht, maar hoe gaan we hiermee om?"

D2-Jakobus 2:1-13; Lukas 14:1-35

"Hebt u de oprechte werken niet, dan mist u het

volmaakte geloof!"

D3-Jakobus. 2:14-26; Mat. 12:33-45; 21:28-32

"Hebt u de oprechte werken, dan hebt u de derde toets doorstaan!"

D4-Jakobus 3:1-18

"Een tong vol twist, nijd en bitterheid, zal de Luide Roep niet gaan brengen!"

D5-Jakobus 4:1-17

"Indien de HEERE wil, en wij leven, mogen wij de Luide Roep brengen!"

D6-Jakobus 5:1-20

"Als wij lankmoedig gaan profeteren, krijgt de Landman de kostelijke vrucht!"

D7-Judas 1:1-13

"De Bijbelse geschiedenis wijst, de goddeloze zondaar aan en terecht!"

D8-Judas 1:13-25

"De duisternis over de 1000 jaar! En de 144.000 hebben kennis als Henoch!"

Serie-7D-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Jakobus+Judas-Deel-1 t/m 8

Serie-7D-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Jakobus+Judas-Deel-1 t/m 8

Serie-7D-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Jakobus+Judas-Deel-1 t/m 8
Serie 7D Deel 1 Ere Dienst Jakobus 1

Serie 7D Deel 1 Ere Dienst Jakobus 1

01:49:00
Video afspelen
Serie 7D Deel 2 Ere Dienst Jakobus 2A+Lukas 14

Serie 7D Deel 2 Ere Dienst Jakobus 2A+Lukas 14

01:47:35
Video afspelen
Serie 7D Deel 3 Ere Dienst Jacobus 2B+Deel Matth 12+21

Serie 7D Deel 3 Ere Dienst Jacobus 2B+Deel Matth 12+21

01:49:15
Video afspelen
Serie 7D Deel 4 Ere Dienst Jakobus 3

Serie 7D Deel 4 Ere Dienst Jakobus 3

01:45:20
Video afspelen
Serie 7D Deel 5 Ere Dienst Jacobus 4

Serie 7D Deel 5 Ere Dienst Jacobus 4

01:46:46
Video afspelen
Serie 7D Deel 6 Ere Dienst Jacobus 5

Serie 7D Deel 6 Ere Dienst Jacobus 5

01:49:43
Video afspelen
Serie 7D Deel 7 Ere Dienst Judas 1A

Serie 7D Deel 7 Ere Dienst Judas 1A

01:48:18
Video afspelen
Serie 7D Deel 8 Ere Dienst Judas 1B

Serie 7D Deel 8 Ere Dienst Judas 1B

01:46:00
Video afspelen
bottom of page