top of page

De Serie-8-D; PRD01-PRD32 "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken;

In de “Profetenschool van ZIJN Boodschap-D” wordt diepgaand uitleg gegeven over de Babylonische verwarring, welke in deze tijd in alle kerken veelvuldig ingang vindt, door de opkomst van de vele valse profeten. (Matth. 24:11,24) Het is daarom voor allen van eeuwigheidsbelang, om te ontdekken waar deze vervalsingen vandaan komen en hoe ze worden onderwezen en doorgevoerd in alle kerken. Nadat u deze verdraaide schriftverklaringen (valse profetieën) heeft ontdekt, zult u beter in staat zijn om, rondom de Zondagswet, de juiste keuze voor God te maken. Tevens kunt u met deze waarheden uw gezins-, uw familieleden en met name uw broeders en zusters waarschuwen. Teneinde allen, aan de oproep van Jezus Christus gehoor te geven; “Gaat uit van haar Mijn volk” (Opb. 18:4) Deze afvallige situatie, van “Gods volk” en met name "Mijn volk" (Opb. 18:4) wordt veelvuldig vanuit de encyclopedie (Wiki Pedia) onderbouwd.

Opmerking;

Het zal voor veel kerkgenootschappen schrikken zijn, wanneer men bemerkt dat de leer welke men jaren heeft geloofd een valse leer blijkt te zijn. Oprechte mensen kunnen verloren gaan, omdat ze door deze valse leer een verkeerde beslissing hebben gemaakt. Gods kinderen, die onwetend zijn, bevinden zich in alle kerkgemeenschappen. Een ieder is wel eens bedrogen uitgekomen door iemand waarvan men een goede verwachting had, dit neemt echter niet weg dat wanneer het om Gods Woord en het eeuwige leven gaat, men zich maar stil moet houden om de vrede te bewaren en aardig gevonden te worden. Dit laatste wordt namelijk door God nadrukkelijk veroordeeld in Ezechiel hoofdstuk 3 en 33. Wanneer u 'om de lieve vrede te bewaren' zwijgt, bent u volgens Romeinen 1:32 nog meer verantwoordelijk. (lees hoofdstuk 1 en 2 helemaal, Ere-Diensten volgen nog)   

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Serie PRD1-PRD32 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De

Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken" In twee

Boxen Volume I+II

 

Deze DVD-box Volume-I PRD01-PRD32 bevat de volgende titels:

PRD1. "Inleiding in de huidige kerk gemeenschappen”

PRD2. "Het binnensluipen van vervalsingen en compromissen”

PRD3. “Rondom 1844 was het Restaurationisme, maar er kwamen ook valse profeten”

PRD4. "Weer het liberalisme, fanatisme en de (70) splinterbewegingen”

PRD5. "De vervalste jaartallen, (2520?) en de evangelische vervalste start”

PRD6. "Wij hebben een Bijbel met al de waarheid, maar deze brengt wel vervolgingen” Opb. 13:15

PRD7. "Door afval worden profetieën niet meer verstaan, daardoor hebben we veel misleidingen”

PRD8. "Men wil liever vervalsingen dan “al de Bijbelse waarheid” horen”

PRD9. "Wat moeten we echt weten om gered te kunnen worden?”

PRD10. "Het Geestelijke en het Moderne Israël met de afval en vervalsingen”

PRD11. "Het huidig christelijke geloof t.o.v. het jodendom”

PRD12. "Wanneer roept God Zijn Nieuwe verbondsvolk?”

PRD13. "De controverse tussen de Joden (Messias), Christenen en ZDA”

PRD14. "“Huidige visie van christenen t.o.v. joden; de vervangingstheologie”

PRD15. "Hoe snel twee verschillende leringen tot twijfel leiden”

PRD16. "Geen Bijbelse eenheid betekent veel kerkelijke verdeeldheid”

 

Deze DVD-box Volume-II PRD17-PRD32 bevat de volgende titels:

PRD17. "De Joodse visie op het christendom met de Joodse Misjna”

PRD18. “Het joodse beeld van de God-eenheid en christenen als verdrukkers”

PRD19. “Gods 2e verbondsvolk ziet Rome en de valse profeten als verdrukkers”

PRD20. “God grijpt in i.v.m. Zijn Goddelijkheid, binnen Gods afvallig verbondsvolk” (weer het geheiligde leven*)

PRD21. “Zijn de christelijke leerstellingen (eerstelingen) nog wel Bijbels?”

PRD22. “God grijpt weer in, bij het 3e Rome, hierna einde genade tijd” (P&P. Hfdst. 3)

PRD23. “Het werk van Christus toen en Zijn volgelingen straks weer” (G.C. Hfdst. 29+30)

PRD24. “Na 1844 kwamen er ook meer evangelische kerken”(De valse profeten in Saul zijn tijd)

PRD25. “Telkens willen valse profeten de goddelijkheid bestrijden”(Weer het grote strijdpunt)

PRD26. “Verzoening van Christus misbruikt en bijna totaal vervalst”

PRD27. “Na 1844 de grote verzoendag, voor de gehele mensheid”(Met de leer van Calvijn?)

PRD28. “De Reformatie periode is niet de Bijbelse hervormings- periode” (1e–7e Herv. Per.)

PRD29. “In de Sardis gemeente werden weer, niet Bijbelse doctrines toegevoegd”

PRD30.“De kerkelijke rechtbank met de vreselijke gevolgen”(De herhaling komt)

PRD31. “Aan de vruchten zullen we iedereen kunnen herkennen”

PRD32. “Wel leerstellige geschriften, maar geen Gerechtigheid door Geloof”