De Serie-8-D; PRD01-PRD32 "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken;

In de “Profetenschool van ZIJN Boodschap-D” wordt diepgaand uitleg gegeven over de Babylonische verwarring, welke in deze tijd in alle kerken veelvuldig ingang vindt, door de opkomst van de vele valse profeten. (Matth. 24:11,24) Het is daarom voor allen van eeuwigheidsbelang, om te ontdekken waar deze vervalsingen vandaan komen en hoe ze worden onderwezen en doorgevoerd in alle kerken. Nadat u deze verdraaide schriftverklaringen (valse profetieën) heeft ontdekt, zult u beter in staat zijn om, rondom de Zondagswet, de juiste keuze voor God te maken. Tevens kunt u met deze waarheden uw gezins-, uw familieleden en met name uw broeders en zusters waarschuwen. Teneinde allen, aan de oproep van Jezus Christus gehoor te geven; “Gaat uit van haar Mijn volk” (Opb. 18:4) Deze afvallige situatie, van “Gods volk” en met name "Mijn volk" (Opb. 18:4) wordt veelvuldig vanuit de encyclopedie (Wiki Pedia) onderbouwd.

Opmerking;

Het zal voor veel kerkgenootschappen schrikken zijn, wanneer men bemerkt dat de leer welke men jaren heeft geloofd een valse leer blijkt te zijn. Oprechte mensen kunnen verloren gaan, omdat ze door deze valse leer een verkeerde beslissing hebben gemaakt. Gods kinderen, die onwetend zijn, bevinden zich in alle kerkgemeenschappen. Een ieder is wel eens bedrogen uitgekomen door iemand waarvan men een goede verwachting had, dit neemt echter niet weg dat wanneer het om Gods Woord en het eeuwige leven gaat, men zich maar stil moet houden om de vrede te bewaren en aardig gevonden te worden. Dit laatste wordt namelijk door God nadrukkelijk veroordeeld in Ezechiel hoofdstuk 3 en 33. Wanneer u 'om de lieve vrede te bewaren' zwijgt, bent u volgens Romeinen 1:32 nog meer verantwoordelijk. (lees hoofdstuk 1 en 2 helemaal, Ere-Diensten volgen nog)