top of page

Voorwoord;

De dagboeken worden hieronder per maand weergegeven, zodat u een goede start kunt maken met de "Dagopening en Dagafsluiting", welke God heeft voorgeschreven. Het is Bijbels gezien tevens noodzakelijk om voordat we ons werk aanvangen, God te vragen, ons te behoeden en te bewaren voor misstappen, woordenstrijd in de vorm van twist gesprekken, bescherming door Heilige engelen enz.. En om een leven te leiden naar Gods welbehagen, in Gerechtigheid door Geloof, vertrouwende op Hem, Die alles voor ons heeft gedaan ter voorbereiding op ons eeuwig tehuis. Ook aan het einde van de dag behoren wij God te danken voor al Zijn rijke zegeningen. 

 

Opmerking aangaande de "Geest der Profetie" (Openbaring 19:10b)

In de meer dan vierduizend artikelen en manuscripten die Ellen G. White heeft geschreven, alsook in tal van haar persoonlijke brieven en raadgevingen, staan waardevolle opmerkingen en commentaren over Bijbelteksten. Deze zijn in het voor u liggende werk verzameld in dagboeken. Moge deze dagboeken de lezer er toe brengen de Bijbel als het Woord van God nog meer en hoger te waarderen.

De dagboeken van de profetes E.G. White zijn wel de best te gebruiken boeken naast de Bijbel, uw studie's en het dagelijks leven, aangezien u hierin het "Geest der Profetie" commentaar krijgt van de profetes. Betere start en afsluiting voor de dag kunt u niet vinden, tevens krijgt u een beter inzicht in "Gerechtigheid door Geloof (Christus weerspiegelen) en een beter inzicht in het totale verlossingsplan ( Maranatha "de HEERE komt")

 

Opmerking; De "Geest der Profetie" boeken geven meer Licht op het "Grote Licht" De Bijbel "Gods Onfeilbaar Woord". Waardoor we beter gaan beseffen hoe we ons moeten voorbereiden op Christus' wederkomst om Hem (zelfs levend) te mogen ontmoeten op de wolken des hemels. 

bottom of page