top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-C (1 Box) Thema "Wij en Gij in onze tijd!" (7e Hervormingsperiode)";
Als we begrijpen dat er drie Israels zijn; het Letterlijk-, Geestelijk- en Modern Israel, kunnen we ook weten dat alle drie Israël zijn en of worden verdrukt door Rome, in de vorm van het Letterlijk Rome, het Geestelijk Rome en het Moderne Rome. Als we met het 'Nieuwe Licht' in onze tijd nog eens de tweede Thessalonicenzen brief onderzoeken blijkt, dat Paulus in zijn betoog steeds wij en gij noemt (hij schrijft voor onze tijd) We vinden in de 7e Hervormingsperiode het grote verschil tussen zij, die de "Luide Roep" moeten brengen en gij, die horen moeten hoe zij bedrogen worden door de zoon des verderfs (de antichrist; de Vicarius Filii Dei, hetgeen betekent plaatsvervanger van de zoon van God) 

Hier blijkt hoe Paulus door Gods Heilige Geest geleid (2 Korinthe 12:2), ons in deze tijd waarschuwt. (2 Thess. 2:11,12 en 1 Tim 4:1,2)

Opmerking;

De profeten in het Oude Testament profeteerden in Ezech.28 A+B over de vorst (de paus), als onderdaan van de koning (satan). En het is nu duidelijk, dat alle drie Israels (zie hierboven) volledig op de hoogte kunnen zijn, wie het Rome van vroeger was en nog steeds is in onze tijd. Maar ook dat satan met zijn handlangers er alles aan doet om ons te bedriegen. zie hiervoor "ZIJN Boodschap in Openbaring Hoofdstuk 17" en "Verkondigingen van ZIJN Boodschap H"

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten aantal Volumes I) 

Thema Box C: 1-8 Thessalonisenzen - "Wij en Gij in onze tijd!" (7e Hervormingsperiode)

C1-1 Thessalonicenzen 1:1-10

"Wij zijn afgekeerd van de afgoden om Hem te

dienen"

C2-1 Thessalonicenzen 2:1-20

"Wij hebben twee kronen te winnen, welke kroon

krijgt u?"

C3-1 Thessalonicenzen 3:1-13

"Compromissen maken met God, is verlies van het

eeuwig leven!"

C4-1 Thessalonicenzen 4:1-18

"De vrouw wil met ons hoereren, maar dat laten wij

toch niet toe?"

C5-1 Thessalonicenzen 5:1-28

"Het is niet vrede zonder gevaar, maar duisternis,

slapen en dronken zijn!"

C6-2 Thessalonicenzen 1:1-12

"Tijdens de schudding zal blijken, wie een waarachtig

getuigenis zal geven!"

C7-2 Thessalonicenzen + Openb. 13:1-18

"Bij de derde engel komt de toets, welk

teken denkt u te ontvangen?

C8-2 Thessalonicenzen 3:1-18

"Ongeschikte en boze mensen zullen ongeregeld

wandelen, tekent dien!"

Serie-7C-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Thessalonicensen-Deel-1 t/m 8

Serie-7C-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Thessalonicensen-Deel-1 t/m 8

Serie-7C-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Thessalonicensen-Deel-1 t/m 8
Serie 7C Deel 1 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 1

Serie 7C Deel 1 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 1

01:45:15
Video afspelen
Serie 7C Deel 2 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 2

Serie 7C Deel 2 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 2

01:50:03
Video afspelen
Serie 7C Deel 3 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 3

Serie 7C Deel 3 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 3

01:49:17
Video afspelen
Serie 7C Deel 4 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 4

Serie 7C Deel 4 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 4

01:45:29
Video afspelen
Serie 7C Deel 5 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 5

Serie 7C Deel 5 Ere Dienst 1 Thessalonicenzen 5

01:43:36
Video afspelen
Serie 7C Deel 6 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen 1wmv

Serie 7C Deel 6 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen 1wmv

01:43:28
Video afspelen
Serie 7C Deel 7 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen+Opb 13

Serie 7C Deel 7 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen+Opb 13

01:41:47
Video afspelen
Serie 7C Deel 8 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen 3

Serie 7C Deel 8 Ere Dienst 2 Thessalonicenzen 3

01:42:45
Video afspelen
bottom of page