Informatie Ere-Diensten Serie 7-C (1 Box) Thema "Wij en Gij in onze tijd!" (7e Hervormingsperiode)";
Als we begrijpen dat er drie Israels zijn; het Letterlijk-, Geestelijk- en Modern Israel, kunnen we ook weten dat alle drie Israël zijn en of worden verdrukt door Rome, in de vorm van het Letterlijk Rome, het Geestelijk Rome en het Moderne Rome. Als we met het 'Nieuwe Licht' in onze tijd nog eens de tweede Thessalonicenzen brief onderzoeken blijkt, dat Paulus in zijn betoog steeds wij en gij noemt (hij schrijft voor onze tijd) We vinden in de 7e Hervormingsperiode het grote verschil tussen zij, die de "Luide Roep" moeten brengen en gij, die horen moeten hoe zij bedrogen worden door de zoon des verderfs (de antichrist; de Vicarius Filii Dei, hetgeen betekent plaatsvervanger van de zoon van God) 

Hier blijkt hoe Paulus door Gods Heilige Geest geleid (2 Korinthe 12:2), ons in deze tijd waarschuwt. (2 Thess. 2:11,12 en 1 Tim 4:1,2)

Opmerking;

De profeten in het Oude Testament profeteerden in Ezech.28 A+B over de vorst (de paus), als onderdaan van de koning (satan). En het is nu duidelijk, dat alle drie Israels (zie hierboven) volledig op de hoogte kunnen zijn, wie het Rome van vroeger was en nog steeds is in onze tijd. Maar ook dat satan met zijn handlangers er alles aan doet om ons te bedriegen. zie hiervoor "ZIJN Boodschap in Openbaring Hoofdstuk 17" en "Verkondigingen van ZIJN Boodschap H"