top of page

Voorwoord over de Profetenschool van ZIJN Boodschap F.

"De oorzaak van de vuurballen met de gevolgen"

 (onder constructie)

Door deze Profetenschool-Powerpoint studies te volgen wordt u opgeleid om in te zien, waarom kernpunten van de 27+1 Geloofspunten door Gods laatste volk gehouden moeten worden.

Willen we Gods oprechte kinderen in de ZDA gemeenschap tijdens het Rondborstig Getuigenis roepen, om een onberispelijk leven te kunnen leiden voor Jezus Christus, door 'het Lam te volgen waar het ook gaat' is deze studie van wezenlijk belang.

Het belang ligt hierin dat men binnen de ZDA gemeenschap als eerste bereid gevonden moet worden, wil men Gods oprechte kinderen uit de andere kerken kunnen roepen in de periode vanaf de ZW (Zondags Wet) tot de 4e t/m de 10e plaag (van de 10 plagen) om Gods kinderen voor te bereiden op de 7-plagen periode en voor de eeuwigheid.

Dit is de Luide Roep periode voor de alle Charta denominaties, ten tijd van de 1e t/m de 3e plaag (van de 10 plagen).

God zal in deze periode met grote kracht werken om Zijn oprechte kinderen nog een laatste kans te geven om in eeuwigheid bij Hem te kunnen leven.

Tijdens de periode van de 1e t/m de 3e plaag, dit noemen we ook wel de 'kleine Jakobsbenauwdheid', omdat deze nog lang niet zo ernstig is al de laatste 7 plagen van de totaal 10 plagen, krijgen al Gods oprechte kinderen, die de vroege regen deelachtig zijn geworden nog een kans om een volledig geheiligd leven voor God uit te leven en alle Geboden, inzettingen en rechten te houden, teneinde verzegeld te kunnen worden in Gods verbond.

Dit laatste verbond bevat twee gebieden of anders gezegd twee karakters voor de eeuwigheid.

Het 1e karakter is het perfecte karakter (ook wel 3e definitie genoemd)

Het 2e karakter is het volwassen karakter (ook wel 4e definitie genoemd)

In de 3e definitie heeft men het vereiste karakter niveau bereikt om in eeuwigheid bij Jezus Christus en al de verlosten te mogen leven, met deze aantekening dat men nog wel zal sterven, voor de wederkomst van Christus, maar bij Zijn wederkomst tijdens de vooropstanding mag opstaan om Jezus Christus op de wolken des Hemels te mogen ontmoeten (dit is een geselecteerde groep die Gods wet heeft gehouden en Jezus Christus toegewijd heeft gevolgd en van Hem heeft getuigd, door de 1e t/m 3e + 4e engelen boodschap van Openbaring 7+14 uit te dragen.

 

De 4e definitie van karakter volwassenheid is net zo als voorgaande 3e definitie, echter met deze bijzonderheid dat men op geen enkele manier meer tot zondigen verleid kan worden. Dus volledig en continu Gods karaktereigenschappen ten toon spreid, zoals ook in het leven van Jezus Christus, Henoch en Elia, om levend opgenomen te kunnen worden.

Bij deze* laatste groep is er nog een bijzonderheid, want dezen* zullen in eeuwigheid bij Jezus Christus in Zijn Tempel mogen zijn om Hem te dienen. 

Tevens zullen deze* 144.000 als juryleden tijdens de rechtszaak van alle goddelozen en heidenen worden betrokken, om samen met Jezus Christus de strafmaat te bepalen, die tijdens Gog-Magog zal worden voltrokken. Hierna zal de gehele wereld worden gereinigd van alle zondaren, van satan met al zijn handlangers en van alle gevallen boze engelen.

Opmerking; Het is belangrijk om de boekjes en documenten goed door te nemen. Hiermee wordt uw studie volledig onderbouwd en deze informatie en inzichten zijn later echt nodig, om te weten wat er zich om ons heen gaat afspelen.

Hieronder vind u de geschiedenis boekjes en documentatie welke bij de Profetenschool horen!
bottom of page