top of page
Het Bijbels Gezin Afbeelding.jpeg

Het Bijbels Gezin 

Ons gezin is het hart van alles wat we doen. Onze samenleving bestaat uit gezinnen, en is wat gezinshoofden ervan maken. Uit ons hart zijn de “uitgang-en des levens” (Spreuken 4:23 SV). En het hart van onze samenleving, van onze gemeente en van ons land wordt gevormd door het gezin. Het welzijn van de samenleving, het welslagen van de gemeente en de voorspoed van het land hangen af van de invloed die van het gezin uitgaat. Of het met de toe-komst van de maatschappij bergop of bergafwaarts gaat wordt bepaald door de gewoontes en de moraal van de jongeren die om ons heen opgroeien.

Hieronder alvast twee hoofdstukken, welke extra aandacht behoeven in deze laatste demoraliserende dagen. (2 Tim. 3:1-9)

E.G. White.jpg
zda pioniers.jpg
bottom of page