top of page
Afbeelding9.jpg

 Door de "Geest der Profetie" krijgt u steeds meer inzicht in de Bijbelse teksten, zowel uit het Oude- als uit het Nieuwe Testament die feilloos op elkaar aansluiten. (Opb. 10:7) Dit is erg belangrijk, aangezien u hierdoor een veel betere onderbouwing krijgt in het 'opnieuw kunnen profeteren' (Opb. 10:7+11) en in het 'Verlossingsplan'.

Velen die niet goed met de Bijbel en de Advent Pionierstandpunten op de hoogte zijn, zullen deze verbanden niet direct zien, omdat hier de nodige kennis voor nodig is, maar dat neemt niet weg dat dit juist iedereen zal aanmoedigen tot meer studie.

bottom of page