top of page

Serie-2 Verdieping - "De Vier Evangeliën":

In deze DVD serie wordt ingegaan op de laatste zeven dagen uit het leven van onze geliefde HEERE Jezus als “DE GROTE PROFEET”. Dit is niet zomaar een herhaling van De Vier Evangeliën, maar een openbaring van hetgeen Jezus ons bekend heeft gemaakt voor de tijd van het einde. Tevens zult u ontdekken dat alles wat Jezus door de laatste profetes E.G. White heeft gesproken, ook Zelf heeft verwoord. Daarom wordt in deze uitleg van “De Vier Evangeliën” veelvuldig uit de “Geest der Profetie” geciteerd. U wordt in staat gesteld diepgaande inzichten te verkrijgen in “De Bijbel en De Geest der Profetie”. Paulus spreekt dit uit in zijn brief aan de Hebreeën 5:14 als; “Maar de volmaakten is de vaste spijze”. En deze “vaste spijze” is nodig om ons voor te bereiden op de luide roep. Hierbij is voorkennis van de basisseries een vereiste.

Extra Verkondigingen van ZIJN Boodschap;

Om goed te doorzien wat Jezus leven op aarde hier voor ons heeft betekend, ook als het om "het opnieuw profeteren" (Opb.10:7+11) is geweest zijn de Ere-Diensten Serie I een bijzondere aanvulling op deze studie. zie o.a. "De Gelijkenissen" uit deze serie welke specifiek zijn vrijgegeven om u een eerste indruk te geven.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-4 De liefde ZIJN Boodschap Verdieping 1; (Volume I+II);

Hoofdthema van deze serie:"Gods volk in Mattheus"

 

Serie 2- ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (I Volume)

01-Matth. 20-Deel-1

02-Matth. 20-Deel-2

03-Matth. 20-Deel-3

04-Matth. 20-Deel-4

05-Matth. 20-Deel-5

06-Matth. 20-Deel-6

07-Matth. 21-Deel-1

08-Matth. 21-Deel-2

09-Matth. 21-Deel-3

10-Matth. 21-Deel-4

11-Matth. 21-Deel-5

12-Matth. 21-Deel-6

13-Matth. 21-Deel-7

14-Matth. 22-Deel-1

15-Matth. 22-Deel-2

16-Matth. 22-Deel-3

 

ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (II Volume)

17-Matth. 22-Deel-4

18-Matth. 22-Deel-5

19-Matth. 23-Deel-1

21-Matth. 23-Deel-3

22-Matth. 23 Deel-4

23-Matth. 23 Deel-5

24-Matth. 24 Deel-1

25-Matth. 24 Deel-2

26-Matth. 24 Deel-3.

27-Matth. 24 Deel-4

28-Matth. 24 Deel-5

29-Matth. 24 Deel-6

30-Matth. 24 Deel-7

31-Matth. 24 Deel-8

32-Matth. 24 Deel-9

 

ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (III Volume)

33-Matth. 24 Deel-10

34-Matth. 25 Deel-1

35-Matth. 25 Deel-2

36-Matth. 25 Deel-3

37-Matth. 25 Deel-4

38-Matth. 25 Deel-5

39-Matth. 25 Deel-6

40-Matth. 26 Deel-1

41-Matth. 26 Deel-2

42-Matth. 26 Deel-3

43-Matth. 26 Deel-4

44-Matth. 26 Deel-5

45-Matth. 26 Deel-6

46-Matth. 26 Deel-7

47-Matth. 26 Deel-8

48-Matth. 26 Deel-9

 

ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (IV Volume)

49-Matth. 26 Deel-10

50-Matth. 27 Deel-1

51-Matth. 27 Deel-2

52-Matth. 27 Deel-3

53-Matth. 27 Deel-4

54-Matth. 27 Deel-5

55-Matth. 27 Deel-6

56-Matth. 27 Deel-7

57-Matth. 27 Deel-8

58-Matth. 27 Deel-9

59-Matth. 28 Deel-1

60-Matth. 28 Deel-2

61-Matth. 28 Deel-3

62-Matth. 28 Deel-4

63-Matth. 28 Deel-5

64-Matth. 28 Deel-6