De Serie-8-A; PRA01-PRA32 "Gods 3+1 verbonden in het Verlossingsplan" (2 Boxen), Informatie; 

In de serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap A” krijgt u veel inzicht in de verbonden, van God met Zijn patriarchen Adam, Noach en Abraham, maar meer nog in de verbonden van God met Zijn (3+1) volken. Tevens zult u zien dat God uit alle volken, zij die Zijn wil geheel volbrengen ,opnieuw zal bevestigen in Zijn Eeuwige Verbond. (de 3+1 hoornen) We zien hier dat er nog een geweldige kans voor de Charta Oecumene kerken inclusief het Letterlijk Israel is weggelegd, om mede de 'Luide Roep' te mogen brengen. Jezus noemt hen in Matth, 20:9 de elfde-uur werkers. Als u hierbij de "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" Ere-Dienst studie Serie-7-G ziet, zult u tot de ontdekking komen hoe groot, genadig, lankmoedig en goedertieren God is, voor al Zijn (3+1) Verbondsvolken.

Wanneer u serie A van de Profetenschool heeft afgerond, zult u beter in staat zijn de opvolgende serie's van de Profetenschool te begrijpen.

 

Opmerking;

Een zeer goede voorstudie is van belang, om de dieptes van deze profetenschool te verstaan. Schroom echter niet om deze studie op te pakken, want Jezus Christus zal u Persoonlijk helpen door Zijn Heilige Geest aan u te geven om alles tot een goed einde te brengen, in ogenschouw nemende dat "het voor wijzen en verstandigen verborgen is, en aan kinderkens geopenbaard." (Matth. 11:25) 

Zie hier onder voor een eerste inzage in het studiemateriaal.