top of page

De Serie-8-A; PRA01-PRA32 "Gods 3+1 verbonden in het Verlossingsplan" (2 Boxen), Informatie; 

In de serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap A” krijgt u veel inzicht in de verbonden, van God met Zijn patriarchen Adam, Noach en Abraham, maar meer nog in de verbonden van God met Zijn (3+1) volken. Tevens zult u zien dat God uit alle volken, zij die Zijn wil geheel volbrengen ,opnieuw zal bevestigen in Zijn Eeuwige Verbond. (de 3+1 hoornen) We zien hier dat er nog een geweldige kans voor de Charta Oecumene kerken inclusief het Letterlijk Israel is weggelegd, om mede de 'Luide Roep' te mogen brengen. Jezus noemt hen in Matth, 20:9 de elfde-uur werkers. Als u hierbij de "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" Ere-Dienst studie Serie-7-G ziet, zult u tot de ontdekking komen hoe groot, genadig, lankmoedig en goedertieren God is, voor al Zijn (3+1) Verbondsvolken.

Wanneer u serie A van de Profetenschool heeft afgerond, zult u beter in staat zijn de opvolgende serie's van de Profetenschool te begrijpen.

 

Opmerking;

Een zeer goede voorstudie is van belang, om de dieptes van deze profetenschool te verstaan. Schroom echter niet om deze studie op te pakken, want Jezus Christus zal u Persoonlijk helpen door Zijn Heilige Geest aan u te geven om alles tot een goed einde te brengen, in ogenschouw nemende dat "het voor wijzen en verstandigen verborgen is, en aan kinderkens geopenbaard." (Matth. 11:25) 

Zie hier onder voor een eerste inzage in het studiemateriaal.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-6 Profetenscholen van ZIJN Boodschap A; (Volume I+II);

Hoofdthema van deze serie:".........volgt "

 

Deze DVD-box Volume-I PRA1-A16 bevat de volgende titels:

PRA1. "Gods 3+1 verbonden met Zijn patriarchen en Zijn volk!"

PRA2. "Het genade-verbond met personen en de besnijdenis"

PRA3. "Van een Familie naar een verbondsvolk met de wet"

PRA4. "Van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en…."

PRA5. "Gods volk in de derde generatie gescheiden in 2 groepen"

PRA6. "Het Heiligdom wijst ons nauwkeurig op de verbonden"

PRA7. "Er komt in vele perioden in de geschiedenis nieuw licht"

PRA8. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA9B. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen"

PRA10. "Na afval en afgoderij komt ballingschap en vloek…"

PRA11A. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA12B. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond"

PRA13. "God stelt voorwaarden aan engelen en volkeren"

PRA14. "De wet op stenen tafelen en de verbonden"

PRA15. "Hoe belangrijk wordt de beslissing hier op aarde?"

PRA16. "De functie van de 144.000 in het eeuwig verbond"

 

Deze DVD-box Volume-II PRA17-A32 bevat de volgende titels:

PRA17. "Hoe dachten de protestanten over Rome/Vaticaan?

PRA18. "Duidelijke tekens voordat de eindtijd aanbreekt"

PRA19. "De bijzonderheden van het nieuwe verbond met…"

PRA20A. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA21B. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden"

PRA22. "Het actieve voorbeeld in al de verbonden terug zien"

PRA23. "Hoe belangrijk zijn de voorbeeld personen?"

PRA24. "Het specifieke moment van de bekrachtiging van…"

PRA25. "Cristus en Mozes als voorbeeld voor het volk"

PRA26. "De persoonlijkheid in het eeuwig verbond"

PRA 27. "Het verbond met God schenden en de gevolgen…"

PRA28. "God gaat de oprechte kinderen versterken na de ZW"

PRA29. "Hoe belangrijk wordt de gezalfde priester rol hier…."

PRA30A. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA31B. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

PRA32C. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan"

Serie-8A-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De Verbonden

Serie-8A-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De Verbonden

Serie-8A-Profetenschool van ZIJN Boodschap-De Verbonden
Serie 8A Deel 1 Verd Profetenschool A1B+2B

Serie 8A Deel 1 Verd Profetenschool A1B+2B

01:50:21
Video afspelen
Serie 8A Deel 2 Verd Profetenschool A3+A4

Serie 8A Deel 2 Verd Profetenschool A3+A4

01:50:01
Video afspelen
Serie 8A Deel 3 Verd Profetenschool A5+A6

Serie 8A Deel 3 Verd Profetenschool A5+A6

01:42:18
Video afspelen
Serie 8A Deel 4 Verd Profetenschool A7+A8

Serie 8A Deel 4 Verd Profetenschool A7+A8

01:39:17
Video afspelen
Serie 8A Deel 5 Verd Profetenschool A9+A10 hersteld

Serie 8A Deel 5 Verd Profetenschool A9+A10 hersteld

01:25:58
Video afspelen
Serie 8A Deel 6 Verd Profetenschool A11+A12

Serie 8A Deel 6 Verd Profetenschool A11+A12

01:38:39
Video afspelen
Serie 8A Deel 7 Verd Profetenschool A13+A14

Serie 8A Deel 7 Verd Profetenschool A13+A14

01:37:48
Video afspelen
Serie 8A Deel 8 Verd Profetenschool A15+A16

Serie 8A Deel 8 Verd Profetenschool A15+A16

01:39:42
Video afspelen
Serie 8A Deel 9 Verd Profetenschool A17+A18

Serie 8A Deel 9 Verd Profetenschool A17+A18

01:39:56
Video afspelen
Serie 8A Deel 10 Verd Profetenschool A19+A20

Serie 8A Deel 10 Verd Profetenschool A19+A20

01:37:09
Video afspelen
Serie 8A Deel 11 Verd Profetenschool A21+A22

Serie 8A Deel 11 Verd Profetenschool A21+A22

01:33:00
Video afspelen
Serie 8A Deel 12 Verd Profetenschool A23+A24

Serie 8A Deel 12 Verd Profetenschool A23+A24

01:38:19
Video afspelen
Serie 8A Deel 13 Verd Profetenschool A25+A26

Serie 8A Deel 13 Verd Profetenschool A25+A26

01:40:07
Video afspelen
Serie 8A Deel 14 Verd Profetenschool A27 A28

Serie 8A Deel 14 Verd Profetenschool A27 A28

01:37:24
Video afspelen
Serie 8A Deel 15 Verd Profetenschool A29 A30

Serie 8A Deel 15 Verd Profetenschool A29 A30

01:35:53
Video afspelen
Serie 8A Deel 16 Verd Profetenschool A31 A32

Serie 8A Deel 16 Verd Profetenschool A31 A32

01:37:23
Video afspelen
bottom of page