top of page

Informatie algemeen S-10-B samenvatting verdiepingen;

Vanuit gaande dat u de voorgaande serie S-10-A samenvattingen van ZIJN Boodschap hebt doorlopen en ook de nodige studie's hebt gevolgd kunt u hieronder de verdieping studie's gaan bekijken. ook hier geld weer dat u alleen maar een indruk heeft gekregen van wat er behandeld gaat worden. wel kunnen we u verzekeren als u eerst de basis serie's van ZIJN Boodschap hebt doorlopen u in de verdieping studie's van ZIJN Boodschap tot een zeer goede toe zelf uitmuntende kennis van de profetieën kunt komen. Met name de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap krijgt u veel over het verdere verloop van de invulling tijdens de Jakobsbenauwdheid te horen. (voor hetgeen wat we nu mogen weten) Het is van groot belang dat u hierbij net zo als bij de Basis serie klassikaal onderricht wordt, want juist hier kunt u de vragen stellen welke u meer onderbouwing geven in Gods Onfeilbaar Verlossingsplan. 

 

Het belang van diepgaande studie;

Ook in deze studie willen we weer benadrukken dat u met alleen het zien van een aantal verdieping samenvattingen nog niet genoeg grondige Bijbel studie hebt ontvangen om de "Luide Roep" te kunnen gaan brengen want er is nog veel meer nodig dan alleen onderzoek te doen volgens Jesaja 28:10,13. Het in uw hart en verstand kunnen verstaan van de "verborgenheid der godzaligheid" (1 Tim. 3:16) en de "verborgenheid der ongerechtigheid" (2 Thess. 2:7) moet u zo goed uit kunnen dragen dat u een levend getuigenis van Jezus Christ kunt zijn namelijk zonder vlek of rimpel en zonder bedrog in uw mond staan om Jezus Christus hier op deze aarde te vertegenwoordigen is geen kleine roeping maar een hele groet verantwoordelijkheid, welke Jezus Christ u persoonlijk wil schenken indien wij ons getrouw aan Zijn Onfeilbaar Woord vast houden.

Het uitleven van het zuiver kunnen brengen de belangrijke fundamenten van ons geloof om "al de waarheid" (Joh. 16:13) te kunnen brengen en vertegenwoordigen is het grootste plan wat Jezus Christ persoonlijk met ons voorheeft en met name in "Gerechtigheid door Geloof" (Rom. 3:18; 5:1; Gal. 2:16; 3:11) en het "Opnieuw de verborgenheden te kunnen Profeteren" (Opb. 10:7,11) Jezus Christus zal u Persoonlijk leiden door alle gevaren en moeiten heen om u speciaal voor te bereiden om staande te kunnen blijven tijdens de zeven laatste plagen.  

U zult vele vragen na grondige studie kunnen beantwoorden;

De kern is u moet zelfstandig het Onfeilbare Verlossingsplan van God uit kunnen leggen in de eindtijd geschiedenis. Zie voor meer informatie onderstaande link; "N-01- Polen strt met het begin van de Zondagswet"  met de vraag waarom zien we Polen maar ook Duitsland zo vooruitstrevend als het om de Nationale Zondagswet afkondiging gaat? Het moet toch allemaal in Amerika beginnen? (Opb. 13) 

Opmerking;

We willen u erop attent maken dat deze verdieping samenvattingen niet direct voor de startende Bijbel studenten is gemaakt maar voor de gevorderde Bijbel studenten. wilt u hiermee rekening houden ook als u toch besloten heeft om deze verdieping samenvatting  toch te willen zien?

Het gevaar zit er namelijk in, dat u dit allemaal veel te moeilijk vindt of nog erger, het als niet van belang beschouwd, of om op wat voor manier ook, Gods Onfeilbaar Woord niet meer serieus gaat nemen. En dit laatste kan grote gevolgen hebben voor uw eigen persoonlijke geloofsbeleving, maar ook voor uw omgeving, met al gevolgen van dien.

Er zijn momenteel 2 boxen met samenvattingen verkrijgbaar. Box-A en Box-B zijn hiernaast afgebeeld zie voor inhoud onderstaande link

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort

Serie-10-Start altijd met een van deze samenvattingen, welke bij de betreffende serie hoort
Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

Samenvatting 01_basis - De Liefde van ZIJN Boodschap

01:43:50
Video afspelen
Samenvatting 02_basis -  ZIJN Boodschap in de Profetie

Samenvatting 02_basis - ZIJN Boodschap in de Profetie

01:43:49
Video afspelen
Samenvatting 03_basis -  ZIJN Boodschap in de Openbaring

Samenvatting 03_basis - ZIJN Boodschap in de Openbaring

01:45:48
Video afspelen
Samenvatting 04_basis -  ZIJN Boodschap in Daniel

Samenvatting 04_basis - ZIJN Boodschap in Daniel

01:41:13
Video afspelen
Samenvatting 05_basis -  De Bijbel en ZIJN Boodschap

Samenvatting 05_basis - De Bijbel en ZIJN Boodschap

01:40:52
Video afspelen
Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

Samenvatting 01_verdieping - Gerechtigheid door Geloof

01:43:32
Video afspelen
Samenvatting 02_verdieping - "De Vier Evangeliën"

Samenvatting 02_verdieping - "De Vier Evangeliën"

01:44:52
Video afspelen
Samenvatting 03a_verdieping - "Gods volk" (deel 1)

Samenvatting 03a_verdieping - "Gods volk" (deel 1)

01:50:23
Video afspelen
Samenvatting 03b_verdieping - "Gods volk" (deel 2)

Samenvatting 03b_verdieping - "Gods volk" (deel 2)

01:45:14
Video afspelen
Samenvatting 04_verdieping -  Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden

Samenvatting 04_verdieping - Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden

01:45:19
Video afspelen
Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

Samenvatting 05_verdieping - "De Drie Getuigen"

01:51:15
Video afspelen
bottom of page