top of page

Serie-3 Basis

In deze tijd van terrorisme en economische achteruitgang vragen velen zich af welke toekomst wij tegemoet gaan. Veel mensen zijn angstig en onzeker over alles wat in de wereld gebeurt. Veel belangrijke wereldgebeurtenissen zijn echter eeuwen geleden al opgetekend in het bijbelboek de Openbaring. Deze serie presentaties nemen alle onzekerheden weg en leren ons dat God nog altijd deze wereld in Zijn hand houdt en een volk voorbereidt om Hem in heerlijkheid te ontmoeten. Deze serie omvat een diepgaande vers voor vers studie van het gehele bijbelboek de Openbaring. Voorkennis van "ZIJN Boodschap in de profetie" is nodig om deze studie te verstaan.

Serie-3 Verdieping 1

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (met de elfde uur werkers)

zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen, d.m.v.

“de Luide Roep”, uit alle kerken te roepen.

Serie-3-Basis Hoofdstukken numers staan hieronder

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-3 ZIJN Boodschap in de Openbaring 1-48; (Volume I+II+III);

 

Volume I

01-Openbaring hoofdstuk 1 (Deel I)

02-Openbaring hoofdstuk 1 (Deel II)

03-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel I)

04-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel II)

05-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel III)

06-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel I)

07-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel II)

08-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel III)

09-Openbaring hoofdstuk 4 (Deel I)

10-Openbaring hoofdstuk 4 (Deel II)

11-Openbaring hoofdstuk 5 (Deel I)

12-Openbaring hoofdstuk 5 (Deel II)

13-Openbaring hoofdstuk 6 (Deel I)

14-Openbaring hoofdstuk 6 (Deel II)

15-Openbaring hoofdstuk 7 (Deel I)

16-Openbaring hoofdstuk 7 (Deel II)

Volume II

17-Openbaring hoofdstuk 8 (Deel I)

18-Openbaring hoofdstuk 8 (Deel II)

19-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel I)

20-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel II)

21-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel III)

22-Openbaring hoofdstuk 10 (Deel I)

23-Openbaring hoofdstuk 10 (Deel II)

24-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel I)

25-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel II)

26-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel III)

27-Openbaring hoofdstuk 12 (Deel I)

28-Openbaring hoofdstuk 12 (Deel II)

29-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel I)

30-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel II)

31-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel III)

32-Openbaring hoofdstuk 14 (Deel I)

Volume III

33-Openbaring hoofdstuk 14 (Deel II)

34-Openbaring hoofdstuk 15 (Deel I)

35-Openbaring hoofdstuk 16 (Deel I)

36-Openbaring hoofdstuk 16 (Deel II)

37-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel I)

38-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel II)

39-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel III)

40-Openbaring hoofdstuk 18 (Deel I)

41-Openbaring hoofdstuk 18 (Deel II)

42-Openbaring hoofdstuk 19 (Deel I)

43-Openbaring hoofdstuk 20 (Deel I)

44-Openbaring hoofdstuk 20 (Deel II)

45-Openbaring hoofdstuk 21 (Deel I)

46-Openbaring hoofdstuk 21 (Deel II)

47-Openbaring hoofdstuk 22 (Deel I)

48-Openbaring hoofdstuk 22 (Deel II)