Serie-3 Basis

In deze tijd van terrorisme en economische achteruitgang vragen velen zich af welke toekomst wij tegemoet gaan. Veel mensen zijn angstig en onzeker over alles wat in de wereld gebeurt. Veel belangrijke wereldgebeurtenissen zijn echter eeuwen geleden al opgetekend in het bijbelboek de Openbaring. Deze serie presentaties nemen alle onzekerheden weg en leren ons dat God nog altijd deze wereld in Zijn hand houdt en een volk voorbereidt om Hem in heerlijkheid te ontmoeten. Deze serie omvat een diepgaande vers voor vers studie van het gehele bijbelboek de Openbaring. Voorkennis van "ZIJN Boodschap in de profetie" is nodig om deze studie te verstaan.

Serie-3 Verdieping 1

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (met de elfde uur werkers)

zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen, d.m.v.

“de Luide Roep”, uit alle kerken te roepen.