top of page

De Profetenscholen van ZIJN Boodschap A+B+C+D algemeen (Video opnames)

In de serie "Profetenschool van ZIJN Boodschap" vindt u een diepgaande studie naar meer Bijbels inzicht, hetgeen God ons nu in Zijn genade wil schenken. (speciaal voor de gevorderde Bijbel studenten) De Profetenschool wordt per thema behandeld, waarbij een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie's van essentieel belang is. U zult verstaan hoe God u persoonlijk in de tegenwoordige waarheid wil leiden, teneinde een volk voor te bereiden om het 'Rondborstig Getuigenis' te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de 'Luide Roep' aan alle andere kerkgemeenschappen. 

Alleen de eerste 2 delen van deze serie zijn te volgen via het internet. De andere opname's worden niet meer vrijgegeven, aangezien hier de nodige voorstudie voor nodig is. 

Zie Serie-8 "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" A t/m D op volgorde, met de nodige specifieke informatie aangaande elk Bijbels onderwerp.

Specifieke opmerking bij inzicht krijgen in studie van Gods Woord;

Bij de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap" zult u naar de Bijbel terug moeten en al uw oude (vaak verkeerde) denkbeelden opzij moeten zetten.

Voorbeeld-1; hoevelen denken bijvoorbeeld dat het Geestelijk Israel het nieuwe verbondsvolk is? T.o.v. van de Bijbel klopt dit niet (Jer. 31:31). Uitleg krijgt u in de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap"

Voorbeeld-2: Hoevelen denken dat de 144.000 alleen uit de Advent gemeente komen? Bijbels vinden we de 11e uur werkers terug binnen de 144.000. Zie S7-G1-8

Voorbeeld-3; Hoevelen hebben een verkeerd begrip over het Joodse volk, het letterlijk Israel? Bijbels vinden we het oude verbondsvolk in Romeinen 11 terug en kunnen ook zij deel uit maken van de 144.000. (de 3+1 hoornen)

Voorbeeld-4; Velen zijn van mening dat na de Zondagswet er nog een overblijfsel blijft staan en dat klopt, maar hoe ziet dit overblijfsel er uit, wat voor tijd gaan ze tegemoet en waarom moet dit zo verlopen? Er is geen plotselinge opname (Charta-valse profeten vervalsing), echter bestaat het overblijfsel ook niet alleen uit ZDA. 

Eindconclusie;

Zo kunnen we nog vele punten aanhalen, welke in deze serie's allemaal met de Bijbel (OT en NT) onderbouwd worden. Ook in de Ere-Diensten komen deze onderwerpen veelvuldig aan de orde.

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.

Gods Way Brings Rest.jpg
Dia01.JPG
Dia01.JPG

-De A serie; PRA01-PRA32 "Gods 3+1 verbonden in het Verlossingsplan" (2 Boxen)

-De B serie; PRB01-PRB64 "De 1843 en 1850 Chart in Gods Verlossingsplan" (4 Boxen) 

-De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan

-De D serie; PRD01-PRD32 "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken (met deze serie kunt u eventueel eerder starten)

bottom of page