top of page

Gods opdracht voor ons allen;

ZIJN Boodschap heeft de opdracht om, met Gods genade, een ieder die de Bijbel wil onderzoeken, dus alle kerkgenootschappen, voldoende inzicht te geven in Gods Onfeilbaar Woord. In het bijzonder zijn hierin de profetische Bijbelboeken Daniël en Openbaringen van grote waarde. Niet alleen de profetieën komen aan de orde, maar ook onderwerpen als  "Gerechtigheid door Geloof." En in het bijzonder het Mattheus evangelie met daarbij de brieven van Paulus, Petrus, Jakobus, Judas en Johannes, ook vanuit het Oude Testament wordt veel behandeld. Alle belangrijke geloofspunten worden vanuit de Bijbel belicht. En zelfs de grote verschillen in de huidige Nieuwe Bijbelvertalingen en de NBG Bijbel worden uitvoerig besproken; geschiedkundige feiten blijken van grote waarde te zijn. Verder kunt u muziek beluisteren.

Advies;

het is mogelijk om eerst een samenvatting DVD te bekijken, waardoor u een algemene indruk van de studies kunt krijgen. U kunt beginnen met de eerste DVD serie; "De Liefde van ZIJN Boodschap" met als begintitel; "God houdt van mensen". Zie de studiewijzer.

Vraag en antwoord methode. Er is een diepgaande studie mogelijk in alle Bijbelboeken waarbij het "vers voor vers studie principe" wordt toegepast, dit heeft grote voordelen zoals; de door u gezochte vraagstukken kunnen eenvoudig worden teruggevonden en worden bestudeerd, maar ook dat er niets onbeschouwd of achterwege wordt gelaten. Met de DVD series van ZIJN Boodschap heeft u een dusdanige hoeveelheid informatie, zodat u nooit van de zuivere waarheid hoeft te worden afgeleid; dus niet misleid wordt.

Bestellen van DVD Boxen of gehele DVD serie's;

Om een juiste keuze te maken in de webwinkel, wordt u op het volgende gewezen nl. van alle video opnames worden twee soorten video's aangeboden, met een aanmerkelijk prijsverschil.

1e hoge kwaliteit; voor DVD spelers of beamer, kan door meerdere mensen prima gevolgd worden. Deze worden per Box of per serie van 25 Boxen aangeboden. Op de laatstgenoemde wordt 20% extra korting gegeven t.o.v. losse bestellingen per Box.

2e lage kwaliteit; "Al de waarheid in ZIJN Boodschap" in download kwaliteit, alleen af te spelen op uw computer dus voor persoonlijke studie. Dit om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Zie deze internetsite voor de kwaliteit. De computer moet echter wel data kunnen lezen van een DVD, dit lukt vrijwel altijd.

Opmerking;

Zie voor de inhoud onderstaande link, dit is belangrijk omdat de lage kwaliteit box niet dezelfde video's bevat, als de 25 box serie. Zie tevens hiernaast. 

Serie-10A-25-Boxen hoge kwaliteit

of lage kwaliteit

Al de waarheid in ZIJN Boodschap

1 Box 8 DVD's (A)

Exclusief S-3-Verd.1 "Gods Volk"

Serie-10B-25-Boxen hoge kwaliteit

of lage kwaliteit;

Al de waarheid in ZIJN Boodschap

1 Box 8 DVD's (B)

Exclusief S-8-PR-Scholen At/mD

Geloofsovertuiging; 

De medewerkers van ZIJN Boodschap zijn allen leden van de Zevendags Adventisten kerk en hebben hun geloofsovertuiging gebaseerd op de Bijbel en de Geest der Profetie". In de Basisserie's is alleen de Bijbel gebruikt om iedereen te overtuigen dat de Bijbel ons vaste geloofsfundament is, om Gods onfeilbaar Woord te onderzoeken en vandaar uit te leven. In de verdiepingen van de  presentaties wordt u langzamerhand in de "De Geest der Profetie" geleid, waardoor u beter de Bijbel zult begrijpen en ontdekken wat er in onze tijd, met betrekking tot de eindtijd staat te gebeuren. Wilt u meer informatie aangaande de "De Geest der Profetie" dan bevelen wij u aan de presentatie serie; "De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De Drie Getuigen" te gaan onderzoeken. In deze serie, wordt volledig onderbouwd dat "De Geest der Profetie" veelvuldig in de Bijbel wordt genoemd en dat Gods volk rijkelijk zal worden gezegend bij het aannemen hiervan. Dit alles ter voorbereiding van hetgeen er staat te gebeuren, voordat Jezus Christus wederkomt op de wolken des hemels. 

bottom of page