Informatie Ere-Diensten Serie 7-E (2 Boxen) Thema "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!"
In de Hebreeën brief vinden we een geweldig inzicht in de verbonden van God met Zijn (3+1) volken. En in het eind zal God nog eens al deze volken de kans geven, om met Hem in het Eeuwig Verbond te treden. (De 3+1 hoornen) Wanneer u dit voor het eerst leest, zult u er zich wellicht geen voorstelling van kunnen maken, hoe God de Vader, samen met God de Zoon, het Verlossingsplan voor ons hebben ontworpen en ons willen tonen, teneinde ons moed en kracht te geven, om door de laatste grote Jakobsbenauwdheid te kunnen komen. (de 7 laatste plagen) Het is zo groots en zo genadevol dat we ons hier alleen maar over kunnen verbazen en er stil van worden.

We zullen ontdekken wat Paulus precies heeft bedoeld, wanneer in deze dagen ons de verborgenheden van het Woord van God worden geopenbaard. Het zijn soms maar subtiele woorden, waardoor God ons inzicht geeft over de (3+1) verbonden met personen en met de (3+1) volken.

Opmerking;

God heeft ons in Zijn genade willen bemoedigen door ons te laten zien, dat Hij Zich Persoonlijk inzet voor Zijn (3+1) patriarchen en volken en hen nooit zal verlaten. Met hoeveel te meer ernst moeten wij ons dan voorbereiden, om onze Koning te ontmoeten en te staan zonder vlek of rimpel Ef. 5:27 en zonder bedrog in onze mond. Opb. 14:5. Direct hierna komt de "Luide Roep" van de drie engelen boodschap Opb. 14:6-10, waarna in Opb. 14:12 en 13 de 144.000 (De 3+1 hoornen) en de martelaren (het 3+1 volk) worden benoemd. Zie "ZIJN Boodschap in Openbaring 14" en de " Profetenschool van ZIJN Boodschap A + C