top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-E (2 Boxen) Thema "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!"
In de Hebreeën brief vinden we een geweldig inzicht in de verbonden van God met Zijn (3+1) volken. En in het eind zal God nog eens al deze volken de kans geven, om met Hem in het Eeuwig Verbond te treden. (De 3+1 hoornen) Wanneer u dit voor het eerst leest, zult u er zich wellicht geen voorstelling van kunnen maken, hoe God de Vader, samen met God de Zoon, het Verlossingsplan voor ons hebben ontworpen en ons willen tonen, teneinde ons moed en kracht te geven, om door de laatste grote Jakobsbenauwdheid te kunnen komen. (de 7 laatste plagen) Het is zo groots en zo genadevol dat we ons hier alleen maar over kunnen verbazen en er stil van worden.

We zullen ontdekken wat Paulus precies heeft bedoeld, wanneer in deze dagen ons de verborgenheden van het Woord van God worden geopenbaard. Het zijn soms maar subtiele woorden, waardoor God ons inzicht geeft over de (3+1) verbonden met personen en met de (3+1) volken.

Opmerking-1;

Ook vindt u hierin het Bijbelboek Maleachi waar vanuit het Oude Testmant dat er veelvuldig over de profetieen wordt gesproken maar ook over de reine offers welke wij als Gods volk moeten brengen en met name de Tienden met daarbij de vrijwillige offers/gaven. Zie hiervoor onderstaande link " S-04 Helers en stelers in Gods gemeente S7-E10 en S7-R23+R24

Opmerking-2;

God heeft ons in Zijn genade willen bemoedigen door ons te laten zien, dat Hij Zich Persoonlijk inzet voor Zijn (3+1) patriarchen en volken en hen nooit zal verlaten. Met hoeveel te meer ernst moeten wij ons dan voorbereiden, om onze Koning te ontmoeten en te staan zonder vlek of rimpel Ef. 5:27 en zonder bedrog in onze mond. Opb. 14:5. Direct hierna komt de "Luide Roep" van de drie engelen boodschap Opb. 14:6-10, waarna in Opb. 14:12 en 13 de 144.000 (De 3+1 hoornen) en de martelaren (het 3+1 volk) worden benoemd. Zie "ZIJN Boodschap in Openbaring 14" en de " Profetenschool van ZIJN Boodschap A + C

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I+II) 

 

Box E: Hebreeën + Maleachi - "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!"

 

Box E1

E1-Hebreeën 1:1-14

"Christus als mens en toch gegenereerd door de Vader!"

E2-Hebreeën 2:1-18

"Christus staat ons bij met Zijn engelen, om ons de zaligheid te laten beërven!"

E3-Hebreeën 3:1-19

"De eerste tot en met de derde wake zijn voorbij, zijn wij bereid in de vierde wake?"

E4-Hebreeën 4:1-16

"De rust brengt de verkwikking, voor en tijdens de vierde wake!"

E5-Maleachi 1:1-14

"God heeft Zijn tafelen gegeven, maar wij hebben dezen volledig verontreinigd!"

E6-Hebreeën 5:1-14

"Wij kunnen in het eeuwig verbond komen, naar de ordening van Melchizedek!"

E7-Hebreeën 6:1-20

"Wij kunnen nog maar eenmaal, het Heilige der heiligen betreden!"

E8-Maleachi 2:1-17

"Het verbond is geschonden en er is een vreemden gods getrouwd!"

Box E2

E09-Hebreeën 7:1-28

"Voor de totstandkoming zal God ons in alles toetsen, of wij getrouw zijn!"

E10-Maleachi 3:1-18

"Worden wij gelouterd als goud en zilver, of worden we vervloekt met het ganse volk?"

E11-Hebreeën 8:1-13

"Voordat de Ark des verbonds is buitgemaakt, kunt u deelhebben aan het eeuwig verbond!"

E12-Hebreeën 9:15-28

"Als de vaten besprengd worden met bloed, zullen we kunnen zijn als de profeet Elia!"

E13-Hebreeën 10:1-39

"Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken!"

E14-Hebreeën 11:1-40

"Door geloof in de tegenwoordige waarheid, ziet men wie u écht bent in de eindtijd!"

E15-Hebreeën 12:1-29

"Willen we de eerstelingen den HEERE zijn, dan worden we gekastijd in liefde!"

E16-Hebreeën 13:1-24

"Als voorgangeren moeten we binnen de legerplaats, met de weggaande bok strijden!"

Serie-7E-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Hebreeën+Maleachi-Deel-1 t/m 16

Serie-7E-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Hebreeën+Maleachi-Deel-1 t/m 16

Serie-7E-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Hebreeën+Maleachi-Deel-1 t/m 16
Serie 7E Deel 1 Ere Dienst Hebreeën 1 Maleachi

Serie 7E Deel 1 Ere Dienst Hebreeën 1 Maleachi

01:42:54
Video afspelen
Serie 7E Deel 2 Ere Dienst Hebreeën 2 Maleachi

Serie 7E Deel 2 Ere Dienst Hebreeën 2 Maleachi

01:46:43
Video afspelen
Serie 7E Deel 3 Ere Dienst Hebreeën 3 Maleachi

Serie 7E Deel 3 Ere Dienst Hebreeën 3 Maleachi

01:47:29
Video afspelen
Serie 7E Deel 4 Ere Dienst Hebreeën 4 Maleachi

Serie 7E Deel 4 Ere Dienst Hebreeën 4 Maleachi

01:48:14
Video afspelen
Serie 7E Deel 5 Ere Dienst Hebreeën Maleachi 1

Serie 7E Deel 5 Ere Dienst Hebreeën Maleachi 1

01:48:51
Video afspelen
Serie 7E Deel 6 Ere Dienst Hebreeën 5 Maleachi

Serie 7E Deel 6 Ere Dienst Hebreeën 5 Maleachi

01:48:40
Video afspelen
Serie 7E Deel 7 Ere Dienst Hebreeën 6 Maleachi

Serie 7E Deel 7 Ere Dienst Hebreeën 6 Maleachi

01:45:37
Video afspelen
Serie 7E Deel 8 Ere Dienst Hebreeën Maleachi 2

Serie 7E Deel 8 Ere Dienst Hebreeën Maleachi 2

01:47:29
Video afspelen
Serie 7E Deel 9 Ere Dienst Hebreeën 7 Maleachi

Serie 7E Deel 9 Ere Dienst Hebreeën 7 Maleachi

01:47:17
Video afspelen
Serie 7E Deel 10 Ere Dienst Hebreeën + Maleachi 3

Serie 7E Deel 10 Ere Dienst Hebreeën + Maleachi 3

01:45:23
Video afspelen
Serie 7E Deel 11 Ere Dienst Hebreeën 8+Maleachi

Serie 7E Deel 11 Ere Dienst Hebreeën 8+Maleachi

01:48:38
Video afspelen
Serie 7E Deel 12 Ere Diens Hebreeen 9+Maleachi

Serie 7E Deel 12 Ere Diens Hebreeen 9+Maleachi

01:46:07
Video afspelen
Serie 7E Deel 13 Ere Dienst Hebreeën 10+Maleachi

Serie 7E Deel 13 Ere Dienst Hebreeën 10+Maleachi

01:47:14
Video afspelen
Serie 7E Deel 14 Ere Dienst Hebreeën 11+Maleachi

Serie 7E Deel 14 Ere Dienst Hebreeën 11+Maleachi

01:47:59
Video afspelen
Serie 7E Deel 15 Ere Dienst Hebreeën 12+Maleachi

Serie 7E Deel 15 Ere Dienst Hebreeën 12+Maleachi

01:43:56
Video afspelen
Serie 7E Deel 16 Ere Dienst Hebreeën 13+Maleachi

Serie 7E Deel 16 Ere Dienst Hebreeën 13+Maleachi

01:48:59
Video afspelen
bottom of page