top of page

Muziek en geloof;

Speciaal; Allerlei muziek uit verschillende liedboeken:

Bij het bestuderen van de Bijbel is het belangrijk dat u Gods hulp en leiding vraagt en Hem dankt en eert voor alle zegeningen. Dit kan door gebed, maar ook door  liederen te zingen ter ere van onze Schepper. Wanneer u dit doet zult u Zijn zegen op uw pad ervaren. Vele christenen in de tijd van de middeleeuwen en daarvoor hebben op deze manier kracht ontvangen en overwinningen in het geloof behaald. ZIJN Boodschap heeft eenvoudige bekende liederen opgenomen om u persoonlijk te bemoedigen. De liederen zijn zo gespeeld dat u deze gemakkelijk mee kunt zingen.  

Benodigd studie materiaal Serie-9-Basis;
"Van Rock en Roll tot Rots der Eeuwen"
Liederen welke op een Barok orgel gespeeld worden, zie hieronder

Hieronder vindt u de Liederen welke bij de Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

 

Serie 9 - Muziek van ZIJN Boodschap 1-62

o 01-Behoed Uw kerk

o 02-Abba Vader U alleen

o 03-Beveel gerust uw wegen

o 04-O Grote Christus, eeuwig licht

o 05-Als ik maar weet

o 06-Veilig in Jezus armen

o 07-Daar ruist langs de wolken

o 08-Open mijn ogen HEER, dat ik mag zien

o 09-D'Almachtige is mijn Herder en Geleider

o 10-Wat de toekomst brenge moge

o 11-Het duurt niet lang maar tot de tijd

o 12-Aan de deur van 's harten woning

o 13-Laat ons de Heer lof zingen

o 14-Komt nu met zang, van zoete tonen

o 15-Wie maar de goede God laat zorgen

o 16-Ik heb U lief, o mijn beminde

o 17-Als de Heiland zal verschijnen

o 18-Jezus is wachtend, o zondaar, op u

o 19-Eer God in uw leven

o 20-Als ik de kruisdood gadesla

o 21-Groot is Uw trouw, O Heer

o 22-Neem, Heer, mijn beide handen

o 23-Tot U roept mijn ziel Heer

o 24-Als een Lam werd de Heiland

o 25-Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden

o 26-Jezus, hoor ons bidden

o 27-Juicht verre landen aan de kust

o 28-Heil'ge Geest, Gij bron van licht

o 29-Komt allen, die uw Heer bemint

o 30-Als 'g in nood gezeten

o 31-De God des heils wil mij ten Herder wezen

o 32-Roept uit aan alle stranden

o 33-Zegen en behoede

o 34-Psalm 43

o 35-Psalm 65

o 36-Psalm 146

o 37-Psalm 134

o 38-Psalm 75

o 39-Psalm 25

o 40-Psalm 74

o 41-Jezus mijn Heiland

o 42-Gij gaaft Uw Sabbat, Heer

o 43-Sabbat met uw stille vrede

o 44-Blijf bij mij Heer

o 45-Laat mij ootmoedig wandelen

o 46-Ga niet alleen door ‘t leven

o 47-Gouden harpen hoor ik ruisen

o 48-Heer wees mijn Gids

o 49-Ik wens te zijn als Jezus

o 50-Psalm 77

o 51-Psalm 84-Hoe lieflijk hoe vol heilgenot

o 52-Psalm 116-God heb ik lief

o 53-De Heer is mijn Herder

o 54-Gij die alle sterren houdt

o 55-Jezus die mijn ziel bemind

o 56-Laat komen Heer Uw rijk

o 57-Loof de Koning, heel mijn wezen

o 58-Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

o 59-Neem de wereld geef mij Jezus

o 60-O Heer die onze Vader zijt

o 61-Vaste Rots van mijn behoud

o 62-Handel Largo

Muziek in verscheidenheid - Barok- Kerkorgel, om alles achter elkaar af te spelen + keuze
Muziek in verscheidenheid met Barok- Kerkorgel, om zelf keuze te maken

Serie-9-Muziek-1-Orgelmuziek van ZIJN Boodschap - Barok Orgel

Serie-9-Muziek-1-Orgelmuziek van ZIJN Boodschap - Barok Orgel

Serie-9-Muziek-1-Orgelmuziek van ZIJN Boodschap - Barok Orgel
Serie-8 - Neem de wereld geef mij Jezus

Serie-8 - Neem de wereld geef mij Jezus

02:39
Video afspelen
Serie-8 - Roept uit aan alle stranden

Serie-8 - Roept uit aan alle stranden

03:06
Video afspelen
Serie-8 - Ga niet alleen door het leven

Serie-8 - Ga niet alleen door het leven

04:57
Video afspelen
Serie-8 - Gouden harpen hoor ik ruisen

Serie-8 - Gouden harpen hoor ik ruisen

04:06
Video afspelen
Serie-8 - Vaste Rots van mijn behoud

Serie-8 - Vaste Rots van mijn behoud

04:42
Video afspelen
Serie-8 - Neem,Heer, mijn beide handen

Serie-8 - Neem,Heer, mijn beide handen

03:00
Video afspelen
Serie-8 - Laat komen Heer Uw rijk

Serie-8 - Laat komen Heer Uw rijk

04:04
Video afspelen
Serie-8 - O Heer die onze Vader zijt

Serie-8 - O Heer die onze Vader zijt

03:32
Video afspelen
Serie-8 - Handel Largo

Serie-8 - Handel Largo

03:02
Video afspelen
Serie-8 - Ik wens te zijn als Jezus

Serie-8 - Ik wens te zijn als Jezus

02:36
Video afspelen
Serie-8 - Jezus die mijn ziel bemind

Serie-8 - Jezus die mijn ziel bemind

04:24
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 84 Hoe lieflijk hoe vol heilgenot

Serie-8 - Psalm 84 Hoe lieflijk hoe vol heilgenot

05:10
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 116 God heb ik lief

Serie-8 - Psalm 116 God heb ik lief

04:18
Video afspelen
Serie-8 - Blijf bij mij Heer

Serie-8 - Blijf bij mij Heer

03:20
Video afspelen
Serie-8 - Als 'g in nood gezeten

Serie-8 - Als 'g in nood gezeten

04:55
Video afspelen
Serie-8 - Mijn Verlosser hangt aan het kruis

Serie-8 - Mijn Verlosser hangt aan het kruis

03:07
Video afspelen
Serie-8 - De Heer is mijn Herder

Serie-8 - De Heer is mijn Herder

03:59
Video afspelen
Serie-8 - Heer wees mijn Gids

Serie-8 - Heer wees mijn Gids

04:16
Video afspelen
Serie-8 - Gij die alle sterren houdt

Serie-8 - Gij die alle sterren houdt

03:48
Video afspelen
Serie-8 - Loof de Koning, heel mijn wezen

Serie-8 - Loof de Koning, heel mijn wezen

03:10
Video afspelen
Serie-8 - Sabbat met uw stille vrede

Serie-8 - Sabbat met uw stille vrede

02:57
Video afspelen
Serie-8 - De God des heils wil mij ten Herder wezen

Serie-8 - De God des heils wil mij ten Herder wezen

05:04
Video afspelen
Serie-8 - Zegen en behoede

Serie-8 - Zegen en behoede

02:14
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 74

Serie-8 - Psalm 74

04:57
Video afspelen
Serie-8 - Als een Lam werd de Heiland ter slachting geleid

Serie-8 - Als een Lam werd de Heiland ter slachting geleid

04:32
Video afspelen
Serie-8 - Gij geeft Uw Sabbat, Heer

Serie-8 - Gij geeft Uw Sabbat, Heer

03:57
Video afspelen
Serie-8 - Jezus mijn Heiland

Serie-8 - Jezus mijn Heiland

03:18
Video afspelen
Serie-8 - Juicht verre landen aan de kust

Serie-8 - Juicht verre landen aan de kust

03:40
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 43

Serie-8 - Psalm 43

04:02
Video afspelen
Serie-8 - Heil'ge Geest, Gij bron van licht

Serie-8 - Heil'ge Geest, Gij bron van licht

02:46
Video afspelen
Serie-8 - Wie maar de goede God laat zorgen

Serie-8 - Wie maar de goede God laat zorgen

02:56
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 77

Serie-8 - Psalm 77

03:39
Video afspelen
Serie-8 - Laat mij ootmoedig wandelen

Serie-8 - Laat mij ootmoedig wandelen

02:24
Video afspelen
Serie-8 - Tot U roept mijn ziel Heer

Serie-8 - Tot U roept mijn ziel Heer

02:37
Video afspelen
Serie-8 - Komt allen, die uw Heer bemint

Serie-8 - Komt allen, die uw Heer bemint

04:21
Video afspelen
Serie-8 - Psalm 134

Serie-8 - Psalm 134

03:16
Video afspelen
Serie-8 - Ik heb U lief, o mijn beminde

Serie-8 - Ik heb U lief, o mijn beminde

03:25
Video afspelen
Serie-8 - Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden

Serie-8 - Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden

03:20
Video afspelen
Serie-8 - Jezus is wachtend,o zondaar,op u

Serie-8 - Jezus is wachtend,o zondaar,op u

04:19
Video afspelen
Serie-8 - Jezus, hoor ons bidden

Serie-8 - Jezus, hoor ons bidden

02:53
Video afspelen
bottom of page