Muziek en geloof;

Bij het bestuderen van de Bijbel is het belangrijk dat u Gods hulp en leiding vraagt en Hem dankt en eert voor alle zegeningen. Dit kan door gebed, maar ook door  liederen te zingen ter ere van onze Schepper. Wanneer u dit doet zult u Zijn zegen op uw pad ervaren. Vele christenen in de tijd van de middeleeuwen en daarvoor hebben op deze manier kracht ontvangen en overwinningen in het geloof behaald. ZIJN Boodschap heeft eenvoudige bekende liederen opgenomen om u persoonlijk te bemoedigen. De liederen zijn zo gespeeld dat u deze gemakkelijk mee kunt zingen.  

Benodigd studie materiaal Serie-9-Basis;
"Van Rock en Roll tot Rots der Eeuwen"
Liederen welke gespeeld worden zie hieronder

Hieronder vindt u de Liederen welke bij de Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

 

Serie 9 - Muziek van ZIJN Boodschap 1-62

o 01-Behoed Uw kerk

o 02-Abba Vader U alleen

o 03-Beveel gerust uw wegen

o 04-O Grote Christus, eeuwig licht

o 05-Als ik maar weet

o 06-Veilig in Jezus armen

o 07-Daar ruist langs de wolken

o 08-Open mijn ogen HEER, dat ik mag zien

o 09-D'Almachtige is mijn Herder en Geleider

o 10-Wat de toekomst brenge moge

o 11-Het duurt niet lang maar tot de tijd

o 12-Aan de deur van 's harten woning

o 13-Laat ons de Heer lof zingen

o 14-Komt nu met zang, van zoete tonen

o 15-Wie maar de goede God laat zorgen

o 16-Ik heb U lief, o mijn beminde

o 17-Als de Heiland zal verschijnen

o 18-Jezus is wachtend, o zondaar, op u

o 19-Eer God in uw leven

o 20-Als ik de kruisdood gadesla

o 21-Groot is Uw trouw, O Heer

o 22-Neem, Heer, mijn beide handen

o 23-Tot U roept mijn ziel Heer

o 24-Als een Lam werd de Heiland

o 25-Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden

o 26-Jezus, hoor ons bidden

o 27-Juicht verre landen aan de kust

o 28-Heil'ge Geest, Gij bron van licht

o 29-Komt allen, die uw Heer bemint

o 30-Als 'g in nood gezeten

o 31-De God des heils wil mij ten Herder wezen

o 32-Roept uit aan alle stranden

o 33-Zegen en behoede

o 34-Psalm 43

o 35-Psalm 65

o 36-Psalm 146

o 37-Psalm 134

o 38-Psalm 75

o 39-Psalm 25

o 40-Psalm 74

o 41-Jezus mijn Heiland

o 42-Gij gaaft Uw Sabbat, Heer

o 43-Sabbat met uw stille vrede

o 44-Blijf bij mij Heer

o 45-Laat mij ootmoedig wandelen

o 46-Ga niet alleen door ‘t leven

o 47-Gouden harpen hoor ik ruisen

o 48-Heer wees mijn Gids

o 49-Ik wens te zijn als Jezus

o 50-Psalm 77

o 51-Psalm 84-Hoe lieflijk hoe vol heilgenot

o 52-Psalm 116-God heb ik lief

o 53-De Heer is mijn Herder

o 54-Gij die alle sterren houdt

o 55-Jezus die mijn ziel bemind

o 56-Laat komen Heer Uw rijk

o 57-Loof de Koning, heel mijn wezen

o 58-Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

o 59-Neem de wereld geef mij Jezus

o 60-O Heer die onze Vader zijt

o 61-Vaste Rots van mijn behoud

o 62-Handel Largo