top of page

Muziek en geloof;

Speciaal; Allerlei muziek uit verschillende liedboeken:

Bij het bestuderen van de Bijbel is het belangrijk dat u Gods hulp en leiding vraagt en Hem dankt en eert voor alle zegeningen. Dit kan door gebed, maar ook door  liederen te zingen ter ere van onze Schepper. Wanneer u dit doet zult u Zijn zegen op uw pad ervaren. Vele christenen in de tijd van de middeleeuwen en daarvoor hebben op deze manier kracht ontvangen en overwinningen in het geloof behaald. ZIJN Boodschap heeft eenvoudige bekende liederen opgenomen om u persoonlijk te bemoedigen. De liederen zijn zo gespeeld dat u deze gemakkelijk mee kunt zingen.  

Benodigd studie materiaal Serie-9-Basis;
"Van Rock en Roll tot Rots der Eeuwen"
Liederen welke op een Barok orgel gespeeld worden, zie hieronder

Hieronder vindt u de Liederen welke bij de Bijbelstudie videoserie worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

 

Serie 9 - Muziek van ZIJN Boodschap 1-62

o 01-Behoed Uw kerk

o 02-Abba Vader U alleen

o 03-Beveel gerust uw wegen

o 04-O Grote Christus, eeuwig licht

o 05-Als ik maar weet

o 06-Veilig in Jezus armen

o 07-Daar ruist langs de wolken

o 08-Open mijn ogen HEER, dat ik mag zien

o 09-D'Almachtige is mijn Herder en Geleider

o 10-Wat de toekomst brenge moge

o 11-Het duurt niet lang maar tot de tijd

o 12-Aan de deur van 's harten woning

o 13-Laat ons de Heer lof zingen

o 14-Komt nu met zang, van zoete tonen

o 15-Wie maar de goede God laat zorgen

o 16-Ik heb U lief, o mijn beminde

o 17-Als de Heiland zal verschijnen

o 18-Jezus is wachtend, o zondaar, op u

o 19-Eer God in uw leven

o 20-Als ik de kruisdood gadesla

o 21-Groot is Uw trouw, O Heer

o 22-Neem, Heer, mijn beide handen

o 23-Tot U roept mijn ziel Heer

o 24-Als een Lam werd de Heiland

o 25-Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden

o 26-Jezus, hoor ons bidden

o 27-Juicht verre landen aan de kust

o 28-Heil'ge Geest, Gij bron van licht

o 29-Komt allen, die uw Heer bemint

o 30-Als 'g in nood gezeten

o 31-De God des heils wil mij ten Herder wezen

o 32-Roept uit aan alle stranden

o 33-Zegen en behoede

o 34-Psalm 43

o 35-Psalm 65

o 36-Psalm 146

o 37-Psalm 134

o 38-Psalm 75

o 39-Psalm 25

o 40-Psalm 74

o 41-Jezus mijn Heiland

o 42-Gij gaaft Uw Sabbat, Heer

o 43-Sabbat met uw stille vrede

o 44-Blijf bij mij Heer

o 45-Laat mij ootmoedig wandelen

o 46-Ga niet alleen door ‘t leven

o 47-Gouden harpen hoor ik ruisen

o 48-Heer wees mijn Gids

o 49-Ik wens te zijn als Jezus

o 50-Psalm 77

o 51-Psalm 84-Hoe lieflijk hoe vol heilgenot

o 52-Psalm 116-God heb ik lief

o 53-De Heer is mijn Herder

o 54-Gij die alle sterren houdt

o 55-Jezus die mijn ziel bemind

o 56-Laat komen Heer Uw rijk

o 57-Loof de Koning, heel mijn wezen

o 58-Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

o 59-Neem de wereld geef mij Jezus

o 60-O Heer die onze Vader zijt

o 61-Vaste Rots van mijn behoud

o 62-Handel Largo

Muziek in verscheidenheid - Barok- Kerkorgel, om alles achter elkaar af te spelen + keuze
Muziek in verscheidenheid met Barok- Kerkorgel, om zelf keuze te maken

Serie-9 - Orgelmuziek van ZIJN Boodschap

Psalm 32 'Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;'

ZIJN Boodschap
Psalm 32 'Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;'
Psalm 32 'Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;'

Psalm 32 'Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;'

17:45
Video afspelen
Psalm 31 'Op U betrouw ik, HEER' der heren;'

Psalm 31 'Op U betrouw ik, HEER' der heren;'

26:20
Video afspelen
Psalm 30 'Ik zal met hart en mond, o HEER,'

Psalm 30 'Ik zal met hart en mond, o HEER,'

16:54
Video afspelen
Psalm 29-2x 'Aardse machten, looft de HEER'

Psalm 29-2x 'Aardse machten, looft de HEER'

28:01
Video afspelen
Psalm 28 'Ik roep tot U, o eeuwig Wezen: mijn rotsteen,'

Psalm 28 'Ik roep tot U, o eeuwig Wezen: mijn rotsteen,'

12:19
Video afspelen
psalm 27 'God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?'

psalm 27 'God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?'

19:05
Video afspelen
Psalm 26 'O HEER', doe Gij mij recht!'

Psalm 26 'O HEER', doe Gij mij recht!'

15:05
Video afspelen
SDA 479 'Tread Softly'

SDA 479 'Tread Softly'

04:29
Video afspelen
Psalm 24 'Al d' aarde' en alles wat zij geeft,'

Psalm 24 'Al d' aarde' en alles wat zij geeft,'

13:58
Video afspelen
Psalm 23 'De God des Heils wil mij ten Herder wezen:'

Psalm 23 'De God des Heils wil mij ten Herder wezen:'

08:14
Video afspelen
Psalm 22 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'

Psalm 22 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'

16:27
Video afspelen
SDA 287 'Softly and Tenderly'

SDA 287 'Softly and Tenderly'

06:03
Video afspelen
SDA 484 'I Need Thee, Precious Jezus'

SDA 484 'I Need Thee, Precious Jezus'

04:36
Video afspelen
SDA-56 'The Day Thou Gavest'

SDA-56 'The Day Thou Gavest'

06:02
Video afspelen
LVK 393 'De dag door Uwe gunst ontvangen'

LVK 393 'De dag door Uwe gunst ontvangen'

06:02
Video afspelen
Psalm 119-Deel-A+BC+tekst 'Welzalig zijn d'oprechten van gemoed,'

Psalm 119-Deel-A+BC+tekst 'Welzalig zijn d'oprechten van gemoed,'

32:17
Video afspelen
Psalm 21 'O HEER, de koning is verheugd'

Psalm 21 'O HEER, de koning is verheugd'

24:54
Video afspelen
Psalm 20+BC 'Dat op uw klacht de hemel scheure,'

Psalm 20+BC 'Dat op uw klacht de hemel scheure,'

11:56
Video afspelen
SDA 48 'Softly Now the Light of Day'

SDA 48 'Softly Now the Light of Day'

04:17
Video afspelen
Psalm 51+BC+Corr.--vers 3  'Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;'

Psalm 51+BC+Corr.--vers 3 'Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;'

29:28
Video afspelen
Psalm 19 +BC 'Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond'

Psalm 19 +BC 'Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond'

18:46
Video afspelen