top of page

Hierin vindt u de lijsten met de laatste correctie's. Deze fouten zijn helaas niet eenvoudig, of zelfs helemaal niet te herstellen. 

Het is belangrijk te weten, dat het hier niet gaat om fundamenteel Bijbelse fouten, maar enkel spelling- of tekstfouten.

De Bijbelse leer moet altijd kloppen, aangezien elke leerstelling in het raamwerk van het Verlossingsplan moet passen. Met dank aan onze geliefde HEERE Jezus, Die ons in alles leidt naar de Zuiver Bijbelse Waarheid voor deze tijd 'het Nieuwe Licht'. 

E-01-De Liefde van ZIJN Boodschap S1-Basis-volgt
E-03-ZIJN Boodschap in Openbaring S3-Basis-volgt
volgt
volgt
volgt
volgt
volgt
volgt
volgt
bottom of page