Deze algemene documenten zijn voor u geselecteerd, om een goede opbouw van uw studie te garanderen.

Het is belangrijk dat u deze selecteert per studie.

Dit is tussen haakjes afgebeeld achter de naam van het document. U kunt hierdoor zelf de keuze maken in de studie en daarbij het juiste document nemen. Overwegend worden de geadviseerde documenten al bij de video weergaven aangegeven, maar u kunt ook zelf een keuze maken.