top of page

Type: Rood hard kaft
 

Voorwoord

Tientallen jaren voordat fysiologen in het algemeen zich inlieten met de nauwe verwantschap tussen ons dieet en onze gezondheid, wees mw. Ellen G. White, in haar geschriften over de gezichten die zij in 1863 ontving, al duidelijk op het verband tussen het voedsel dat we eten en ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Gedurende opeenvolgende jaren vormde het onderwerp dieet in haar verhandelingen en geschriften een thema, waar zij dikwijls bij stilstond. Deze adviezen, bewaard in pamfletten en boeken, in artikelen in tijdschriften van onze geloofsrichting, en in persoonlijke getuigenissen, hebben een sterk richtinggevende invloed gehad op de dieetgewoontes van Zevende Dags Adventisten, en hebben ook een zekere indruk achtergelaten bij het algemeen publiek.

Omdat tot voor kort slechts een deel van deze adviezen tot in de détails voor lezers en onderzoekers beschikbaar was, werd een bloemlezing van veel van haar vroegere uitspraken, samen met hetgeen in de in omloop zijnde boeken van E.G. White te vinden was, in 1926 in een syllabus uitgegeven, met als titel Tesimony Studies on Diet and Foods (= Getuigenis Studies over Voeding en Dieet). Deze adviezen uit de Geest der Profetie over voeding en een gezond dieet waren allereerst als tekstboek bedoeld voor studenten dieetleer en medicijnen in Loma Linda, Californië. De oorspronkelijke uitgave was spoedig uitverkocht, omdat het werkje niet alleen door deze studenten, maar ook door gewone Zevende Dags Adventisten veel gevraagd was.

De wijdverbreide belangstelling voor het onderricht dat erin te vinden was, leidde ertoe, dat er in 1938 en nieuwe en uitgebreidere uitgave werd vervaardigd, bestemd voor verspreiding onder het algemeen publiek. Het manuscript voor het nieuwe boek Counsels on Diet and Foods (= Adviezen over Voeding en Dieet) werd samengesteld onder leiding van het bestuur van de Ellen G. White Trustees. Op hun kantoor zijn alle gepubliceerde en ongepubliceerde geschriften van E.G. White aanwezig. De reacties op deze uitgave waren zó enthousiast, dat binnen acht jaar vier oplagen van dit boek uitkwamen. Het boek verschijnt nu in een derde editie, in een andere vorm, maar zonder veranderingen in de tekst. In dit handzamere formaat en meer populaire vorm zal het in wijde kring ingang vinden.

Er is een poging gedaan om in deze uitgave een volledig overzicht te geven van de opvattingen die Mw. White over het thema voeding en dieet op schrift heeft gesteld. Hoewel door de beperktheid van ruimte en de wens om herhaling van adviezen te vermijden ertoe hebben geleid, niet iedere meer algemene uitspraak over dit onderwerp op te nemen, wordt toch een volledig en handzaam geheel geboden.

Elk hoofdstuk van deze bloemlezing vormt een volledige verhandeling over het besproken onderwerp. Vaak worden veel aspecten van gezondheidsonderricht tezamen in één citaat behandeld. Door zó de context weer te geven, komt in zekere mate directe herhaling voor, en min of meer een herhaling van gedachten. Door onderlinge verwijzingen wordt directe herhaling tot het minimum beperkt.

Iedere passage waaruit dit boek is samengesteld, is voorzien van een bronvermelding, met de datum van eerste publicatie, ofwel van gepubliceerde geschriften van E.G. White, inclusief vroege boekuitgaven, pamfletten en tijdschriftartikelen, ofwel met een verwijzing naar het Manuscripten Archief van Ellen G. White.

De uitspraken in deze uitgave, werden voor een groot deel geschreven in een tijd waarin grote onwetendheid heerste over vormen van dieet en waarin hervorming niet populair was. Het geeft voldoening te kunnen vaststellen, dat door de voortgaande ontwikkeling van de wetenschap, de belangrijkste beginselen van hetgeen in de loop der jaren als door God geopenbaarde waarheid tot de Zevende Dags Adventisten is gekomen - zelfs vaak ook tot in de kleinste onderdelen van de gezondheidsleer - worden bevestigd. De hele gezondheidsleer moet open en als een breed samenhangend en uitgebalanceerd geheel worden bestudeerd. Op die manier wordt voorkomen, dat men tot extreme of radicale opvattingen komt, gebaseerd op één enkele passage, los van zijn context, of van ermee samenhangende uitspraken over hetzelfde onderwerp.

Mogen de adviezen van deze uitgave bijdragen aan een vollediger kennis van, en een diepere eerbied voor de belangrijke gezondheidsboodschap die ons is toevertrouwd.

De Trustees van Ellen White Publications

 

Adviezen over dieet en voeding

€ 18,75Prijs
  • Er is een poging gedaan om in deze uitgave een volledig overzicht te geven van de opvattingen die Mw. White over het thema voeding en dieet op schrift heeft gesteld. Hoewel door de beperktheid van ruimte en de wens om herhaling van adviezen te vermijden ertoe hebben geleid, niet iedere meer algemene uitspraak over dit onderwerp op te nemen, wordt toch een volledig en handzaam geheel geboden.

    Elk hoofdstuk van deze bloemlezing vormt een volledige verhandeling over het besproken onderwerp. Vaak worden veel aspecten van gezondheidsonderricht tezamen in één citaat behandeld. Door zó de context weer te geven, komt in zekere mate directe herhaling voor, en min of meer een herhaling van gedachten. Door onderlinge verwijzingen wordt directe herhaling tot het minimum beperkt.

    Iedere passage waaruit dit boek is samengesteld, is voorzien van een bronvermelding, met de datum van eerste publicatie, ofwel van gepubliceerde geschriften van E.G. White, inclusief vroege boekuitgaven, pamfletten en tijdschriftartikelen, ofwel met een verwijzing naar het Manuscripten Archief van Ellen G. White.

    De uitspraken in deze uitgave, werden voor een groot deel geschreven in een tijd waarin grote onwetendheid heerste over vormen van dieet en waarin hervorming niet populair was. Het geeft voldoening te kunnen vaststellen, dat door de voortgaande ontwikkeling van de wetenschap, de belangrijkste beginselen van hetgeen in de loop der jaren als door God geopenbaarde waarheid tot de Zevende Dags Adventisten is gekomen - zelfs vaak ook tot in de kleinste onderdelen van de gezondheidsleer - worden bevestigd. De hele gezondheidsleer moet open en als een breed samenhangend en uitgebalanceerd geheel worden bestudeerd. Op die manier wordt voorkomen, dat men tot extreme of radicale opvattingen komt, gebaseerd op één enkele passage, los van zijn context, of van ermee samenhangende uitspraken over hetzelfde onderwerp.

    Mogen de adviezen van deze uitgave bijdragen aan een vollediger kennis van, en een diepere eerbied voor de belangrijke gezondheidsboodschap die ons is toevertrouwd.

bottom of page