top of page

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

De Zevende-dags Adventisten gaan ervan uit dat hun geloof gebaseerd moet zijn op de Bijbel.
Toch nemen de raadgevingen van Ellen G. White, zoals deze verwoord zijn in haar talrijke geschriften, een belangrijke plaats in binnen de Adventkerk.

In de meer dan vierduizend artikelen en manuscripten die Ellen G. White heeft geschreven, alsook in tal van haar persoonlijke brieven en raadgevingen, staan waardevolle opmerkingen en commentaren over bijbelteksten.
Deze zijn in het voor u liggende werk verzameld.

Moge deze samenvatting de lezer er toe brengen de Bijbel als het Woord van God nog meer en hoger te waarderen.

De uitgevers

 

Bijbelcommentaren

€ 29,47Prijs
    bottom of page