top of page

Beschrijving

Type: Paperback
 


Deze brochure is een samenstelling van verschillende artikelen van tijdgenoten van Ellen G. White, die over haar geschreven hebben. Zij waren ervan overtuigd dat zij een ware boodschapster van God was. Ellen G. White werd alszodanig erkend door diegenen die haar boodschap aannamen en door diegenen die haar boodschap verwierpen. Een ieder had de overtuiging dat zij een boodschapster van God was. Vanwaar kregen zij deze overtuiging? 
"De Geest getuigt met onze geest ... " (Rom.8:16). Hieruit blijkt dat het Gods Geest is die de gelovige zowel als de ongelovige overtuigt van de waarheid. Dat wil echter niet zeggen dat ieder deze waarheid ook aanneemt. 
"En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel" (Joh.16:8). 
"Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten zich onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie door Christus Jezus" (Rom.2:15,16).

We zien dit ook bij Samuël. Hij werd erkend als profeet door geheel Israël, van Dan tot Berseba (l Sam. 3:20).Vanwaar kreeg geheel Israël deze overtuiging? 
Ook waren zowel de discipelen als de farizeeën en schriftgeleerden ervan overtuigd dat Jezus een ware profeet was. 
"Rabbi, wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar" (Joh.3:2). 
"Jezus dan riep, terwijl hij in de tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben" (Joh.7:28). 
Vanwaar komt deze overtuiging? Deze overtuiging is meer dan een zomaar 'geloven' - het is een 'overtuiging' hebben dat die boodschapper van God komt. 'De Geest getuigt met ieders mensen geest dat deze boodschapper van God komt.' Dat is wat we zien in de evangeliën en in het Oude Testament. 
In sommige boeken kun je lezen hoe je een ware profeet of profetes kunt onderscheiden van een valse. Er worden dan een aantal toetsen gegeven. Helpen deze toetsen je om je van de waarheid te overtuigen? Nee, maar de toetsen helpen je om het onderscheid te zien tussen het ware en het valse. Deze toetsen op zichzelf genomen, overtuigen niemand van de waarheid. Zijn ze nodig? Ja. 
De waarheid kan niet getoetst worden om geloofd te worden.

Er kan met een toets alleen aangetoond worden dàt het waarheid is, maar daardoor krijg je nog geen geloof. Dit krijg je door de waarheid gewoon aan te nemen. Zo is het met het Woord van God, zo is het met datgene wat de profeten gesproken hebben en zo is het ook met de Geest der profetie. Lees het zelf. De overtuiging ligt in het woord zelf.

 

De Geest der Profetie

€ 6,95Prijs
    bottom of page