top of page

Beschrijving

Type: Hard kaft (nieuwe uitgave)
 

Voorwoord

Deze verzameling van de Eerste Geschriften van Mevr. E. G. White is samengesteld uit twee kleine werkjes: "Bevindingen en Gezichten," dat in het jaar 1851 het licht zag, en "Geestelijke Gaven," uitgegeven in het jaar 1858. 
De kleine oplagen, die er van gedrukt werden, waren na een paar jaren uitverkocht; maar daar veel van de onderwerpen in latere werkjes uitvoeriger behandeld waren, werden deze Eerste Geschriften niet weder uitgegeven tot op het jaar 1882. De twee boeken werden toen in één deel samengebonden. 
De welwillendheid, waarmede dit boekje ontvangen is geworden, en de verkoop van meer dan tien duizend exemplaren ervan, hebben de uitgevers doen besluiten om er een Hollandse uitgave van te laten drukken. 
Aan deze eerste uitgave zijn twee zeer belangwekkende dromen toegevoegd, die in het oorspronkelijke engelse werkje genoemd, maar niet opgenomen waren. Er zijn onder aan de bladzijden aantekeningen gegeven, die datums en verklaringen bevatten. 
Verder is er aan de grondtekst niets veranderd, behalve dat er nu en dan een nieuw woord gebruikt, of een verandering in een zin geraakt is, om de gedachte beter uit te drukken. Er is niets veranderd aan de gedachten of uitgedrukte gevoelens van het oorspronkelijke werk, en de wijzigingen in de woorden zijn onder toezicht van de schrijfster zelf, en met haar volle goedkeuring gemaakt. 
In "Geestelijke Gaven" wordt een korte maar duidelijke schets gegeven van de grote strijd tussen Christus en Satan, de opstand in de hemel aangevende als de oorsprong van die strijd, de verzoeking en de val van de mens beschrijvende, alsook de instelling van het verlossingsplan, het leven en de dood van Christus, en de daarop volgende bevindingen van de kerk; eindigende met de uiteindelijke oprichting van het koninkrijk van Christus.

De veelomvattende blik op de belangwekkende onderwerpen, welke in dit boek behandeld worden, zal bij vele lezers een verlangen opwekken om er meer in bijzonderheden uitgewerkt over te kunnen lezen. Dit zullen zij kunnen doen in de latere werken van de schrijfster, " Patriarchen en Profeten," of de strijd tussen het goed en het kwaad, gelijk die uit het leven van de heilige mannen uit de oude tijd blijkt, en " De Grote Strijd" tussen Christus en Satan gedurende de Christelijke Bedeling.

 

Eerste Geschriften (hard kaft)

€ 17,50Prijs
    bottom of page