top of page

Beschrijving

Type: Paperback
 

Voorwoord

In deze tijd van vooruitgang en ontwikkeling, waarin haast alle wetenschappelijke verhandelingen snel verouderen, zou men geneigd zijn te denken dat een boek als dit, dat tegen het einde van de vorige eeuw geschreven werd, allang uit de tijd zou zijn.

Niets is minder waar. Zo er op het gebied van opvoeding en karaktervorming één boek is dat blijvende waarde heeft, dan is het wel het uitnemende boek van Mevrouw White "Education", dat in de Nederlandse taal verschijnt onder de titel "Karaktervorming". Het zou niet verstandig zijn dit standaardwerk als ouderwets te beschouwen omdat het een aantal decennia geleden verscheen. Waarom niet?

Het antwoord is eenvoudig: Omdat de beginselen die aan opvoeding en karaktervorming ten grondslag liggen en in dit boek op magistrale wijze naar voren worden gebracht, nog onveranderd van kracht zijn. De eeuwige wetten waarop een gelukkig gezin, een gezonde samenleving en een stralende godsdienst zijn gebaseerd, worden niet omgebogen ofteniet gedaan door het begrip tijd. Integendeel, hoe verder de geschiedenis der mensheid voortschrijdt, des te duidelijker worden ze merkbaar. Ja, als een gigantisch bouwwerk, waarvan in de nevel der tijden de omtrekken slechts vaag zichtbaar zijn, maar dat in het licht van heden zich in al zijn glorie en proporties aan ons voordoet, maken zij zich heden ten dage kenbaar. Gezegend diegenen die zijn leven naar deze normen richt! Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan, dat verschillende uitdrukkingen en voorbeelden gegeven zijn naar gebruiken uit de vorige eeuw. De kern, de waarheid waar het om gaat, blijft echter steeds dezelfde. Ook liet de schrijfster haar blikken gaan over de gehele wereld. Hieruit volgt, dat, zij het sporadisch, sommige toestanden die in het boek beschreven worden, niet of slechts ten dele van toepassing zijn op ons land nu.

Samenvattend kan worden gezegd, dat voor allen die naar een hoger doel streven en de scholing hier op aarde beschouwen als de voorbereiding op de hogere scholing hierna, het boek "Karaktervorming" van onschatbare waarde zal blijken.

Dat dit boek allen die het lezen, dat licht en die zegen moge schenken die het beoogt, is de wens van de uitgevers.

 

Karaktervorming

€ 8,95Prijs
    bottom of page