top of page

Beschrijving

Type: Paperback

Kom tot leven is een boek over de Bijbel.
De Bijbel. Velen willen er niets mee te maken hebben. Zij denken dat de taal te moeilijk, te onduidelijk is, of dat de inhoud al lang achterhaald is. Een boek alleen voor vromen en ingewijden. Slechte ervaringen of vooroordelen verhinderen menigeen de toegang tot “Het Boek der Boeken”.
Kom tot leven zou u de toegang tot de Bijbel kunnen vergemakkelijken. Dat kost moeite en daarom gaat het hier niet om een gewoon stichtelijk boek, maar in de eerste plaats om een werk- een studieboek. Het is mogelijk dat bij het lezen vragen naar boven komen, die in het betreffende hoofdstuk niet worden beantwoord. Misschien brengt dan een van de volgende hoofdstukken de gewenste verklaring. Of een blik in het register aan het eind van het boek.
Daarin zijn kernwoorden opgenomen en de bijpassende vindplaatsen opgegeven. In de samenvatting zal echter menig probleem tot een oplossing komen.
Kom tot Leven biedt een nieuw leven aan. Dat moet men ervaren. Veertien hoofdstukken over actuele Bijbelse onderwerpen geven daartoe gelegenheid.

Kom tot leven

€ 5,00Prijs
    bottom of page