Beschrijving

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

De tachtiger jaren welke door de raadgevingen van dit deeltje worden overspannen, waren een tijd van uitbreiding in het werk der Zevende-Dags Adventisten. In de tientallen jaren daarvóór werden de grondslagen gelegd voor het leerstellige gedeelte, terwijl ook het werk van de Gemeente werd georganiseerd en een begin gemaakt werd met de voornaamste richtlijnen in het streven der Gemeente betreffende het perswezen, de medische wetenschap en het onderwijs. Nu begonnen de kansen wat betreft de buitenlandse zending, zich aan ons voor te doen.

De raadgevingen welke in die gevaarvolle tijden gegeven werden om de Gemeente te leiden en te beschermen, en haar leden op te bouwen, spreken ook heden tot onze harten, daar we ons geplaatst zien tegenover soortgelijke kansen, problemen en verantwoordelijkheden.

Evenals in het eerste deel, verschijnen de raadgevingen in hun chrono