top of page

Beschrijving

Type: Rood hard kaft
 

Voorwoord

Het verhaal van de eerste ervaringen in het christelijk en openbaar leven van Ellen G. White werd voor het eerst in 1860 gedrukt als klein formaat boek van 300 bladzijden, met als titel "My Christian experience, Views, and Labors, in Connection with the Rise and Progress of the Third Angel 's Message " (Mijn christelijke ervaring, visies en werk in verbinding met het ontstaan en de voortgang van de derde engelboodschap ).

Deze auto-biografische beschrijving van haar leven en werk tot aan 1860, werd door haar uitgebreid en in 1880 herdrukt, als onderdeel van een groter werk, getiteld "Life Sketches of James White and Ellen G. White" (Schetsen van het leven van James en Ellen White). Deze twee boeken worden reeds lang niet meer gedrukt.

In dit boek vindt u een kort, door haar zelf geschreven, verslag van haar jeugd, haar bekering en haar eerste christelijke ervaringen met de grote tweede Adventbeweging van 1840-1844. Op levendige wijze beschrijft zij het verdriet en de blijdschap van haar jeugdige dienstwerk. Zij schildert de moeilijkheden, strijd en het succes dat op haar arbeid volgde. De bekering van enkele oprechte zielen zorgde voor de vestiging en groei van kerken die zich later verenigden onder de naam 'gemeente der zevendedags adventisten'.

Zij vertelt van haar verre reizen en haar werk samen met haar echtgenoot, ouderling James White en geeft in grote lijnen de tijd van hun huwelijk in 1846 tot aan de dood van haar echtgenoot in 1881.

In hoofdstuk tweeënveertig voegen zich aan haar levensverhaal C.C. Crisier, haar zoon W.C. White en D.E. Robinson toe, die haar helpen de levensschets af te ronden.

De laatste hoofdstukken handelen over vele interessante gebeurtenissen betreffende haar reizen en werk waarin haar meest inspirerende en opbouwende uitspraken vermeld staan, ten aanzien van de ontwikkeling in het christelijk leven en de plicht van elke volgeling van Christus om een waarachtige discipel van Hem, Die Zijn leven voor de redding van de wereld gaf, te zijn.

De laatste bladzijden geven verslag van haar ziek- en sterfbed en de rouwdienst.

Van ElIen White kan met recht gezegd worden: "Ze heeft gedaan wat ze kon." Haar leven is een bron van inspiratie voor allen die in het zielenwinnend werk staan!

De uitgever

 

Schetsen uit het leven van E.G. White

€ 17,95Prijs
    bottom of page