De liefde van ZIJN Boodschap Verdieping 1 "Gerechtigheid door Geloof" Volume I+II (2 boxen)

In deze serie wordt het bijzondere onderwerp "Gerechtigheid door Geloof" tot in de details besproken. De natuur en menswording van Christus staat hierin centraal. Bijbelse woorddefinities zoals; onze gevallen natuur, zonde, rechtvaardigmaking en heiligmaking, zijn van groot belang. Deze onderwerpen worden behandeld vanuit het zuiver Bijbelse evangelie, tegenover het vervalste evangelie. U zult tot de verrassende conclusie komen, hoe bijzonder Gods Woord en Zijn Heilige Geest ons leren, wat er voor ons mogelijk is in deze tijd. 

Advies; Voorkennis van 'De liefde van ZIJN Boodschap - Basis' is minimaal gewenst om deze verdiepingsstudie enigzins goed te kunnen verstaan. (beter is de gehele basis serie's 1t/m 5 eerst te hebben doorlopen.

Studie vervolg; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (Ere-Diensten) hierin krijgt u een nog betere onderbouwing van het Goddelijke Verlossingsplan waarin Christus centraal staat, om ons te onderwijzen hoe we van de schuld van de zonde verlost kunnen worden. Bestudeer ook de cursus, welke hierbij wordt aanbevolen, goed door om u zelfstandig te overtuigen van wat echt geloven betekend en ook inhoudt. 

Serie-1 Verd.1 De liefde van ZIJN Boodschap (2 Boxen)