top of page

Beschrijving Let op 2x10 DVD's is 20 DVD's totaal

DVD-serie-02 "ZIJN Boodschap in de profetie - Basis"

Dat de Bijbel een profetisch boek is, mag voor velen duidelijk zijn. De Bijbel is echter niet alleen historisch maar verteld ons ook alles over de huidige- en toekomstige tijd. Het profetisch woord openbaart de verlossende activiteit van God in wereld waarin alles wankelt en laat ons toe, door te dringen in de diepten van de strijd tussen licht en duisternis. Deze 20 boeiende presentaties laten de Bijbel zichzelf verklaren en onthullen in 40 delen, verdeeld over twee volumes, alles over de profetieën en behandelen in het bijzonder de bijbelboeken Daniël en de Openbaring. 
Op elke dvd zijn twee geestelijke liederen in beeld en geluid opgenomen. Bij deze DVD-serie ontvangt u gratis het boek 'Het grote conflict'.
 

Serie-2 Basis ZIJN Boodschap in de Profetie (2 Boxen=20 DVD's)

€ 170,00Prijs
 • Duur presentatie: gem 2x50 min
  Aantal presentaties: 10 per volume
  Aantal DVD's: 10 per volume
  Totale lengte: 18 uur per volume
  Orgelspel: 20 liederen per volume

 • Het is mogelijk om met deze serie S2-Basis te starten i.p.v. met S1-Basis, maar ga na het bestuderen van deze serie-2 wel opvolgend terug naar Serie-1 Basis "De Liefde van ZIJN Boodschap" 

   

  Ook is hierbij studie begeleiding zeer aan te bevelen om een betere en dieper basis kennis te verkrijgen aangezien dit onontbeerlijk is voor de vervolg studie's welke u wilt gaan volgen. Daarbij hoort ook een studiewerkboek (voor serie 1+2 Basis) waarin u de nodige belangrijke informatie kunt vinden om deze studie's (S1+S2 Basis) tot een goed einde te brengen.

bottom of page