top of page

Beschrijving

De Zondagswet is aanstaande. De 144.000 (met de elfde uur werkers) zullen bereid moeten zijn, om Gods oprechte kinderen d.m.v. “de luide roep” Sola- Scriptura, uit alle kerken te roepen. Om de 144.000 hierop voor te bereiden, zullen zij op de hoogte moeten zijn met de laatste waarheden van het Verlossingsplan en de valstrikken van de vijand. Deze vijand is op alle gebieden actief; in de wereld en zelfs onder Gods laatste volk. In deze serie wordt u duidelijk gemaakt dat u alleen door Gods kracht, vanuit Zijn Woord en de Geest der Profetie leert om deze tegenstanders te herkennen, maar vooral om “waarheid en gerechtigheid” uit te kunnen dragen. Deze kennis is nodig om staande te blijven tijdens de crisis (rondom de NWO) en na de uitvaardiging van de Zondagswet; “De kleine- en grote Jakobsbenauwdheid” (Fil. 2:15).

Deze serie omvat een diepgaande studie in de OT profetieën en verborgenheden. Voorkennis van “Al de waarheid in ZIJN Boodschap” Box 1A is nodig, om deze studie te kunnen verstaan.

LET OP HET BETREFT HIER DE VOLLEDIGE SERIE VAN 7 BOXEN.

Serie-3 Verd. 1 Zijn Boodschap in de Openbaring

€ 483,00Prijs
 • Duur presentatie: gem. 50 min.
  Aantal presentaties: 112 Bijbelstudie’s 
  Aantal volumes: 7 
  Per volume: 8 DVD’s
  Aantal DVD’s: 56

   

bottom of page