top of page

Thema: "Een profetie in de Efeze brief"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

 

Serie A = Het Bijbelboek "De complete Efeze brief van Paulus" inclusief; Handelingen 19:1-40 en 1 Korinthe 14:1-40

Serie-7-A Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
    bottom of page