top of page

Thema: "Christus en Zijn volk en de Antichrist"

In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

 

Serie B = De Bijbelboeken "De drie zendbrieven van Johannes" inclusief; 2 Thessalonicenzen 2

 

Serie-7-B Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
 • Deze DVD-box bevat de volgende titels:
  B1. 1 Johannes 1:1-10+2:1-11 - "In gemeenschap met het Licht, zijn geen ergernissen"
  B2. 1 Johannes 2:12-29 - "Hebt gij de zalving van de Heilige?"
  B3. 2 Thessalonicenzen 2:1-17 - "Wie is de leugenaar?"
  B4. 1 Johannes 3:1-24 - "Die in Hem blijft zondigt niet!"
  B5. 1 Johannes 4:1-23 - "Wij herkennen de geest der waarheid en der dwaling!"
  B6. 1 Johannes 5:1-21 - "De Drie Eenheid in de Godheid!"
  B7. 2 Johannes 1:1-12 - "Wij hebben geen gemeenschap met hun leer en boze werken!" 
  B8. 3 Johannes 1:1-14 - "Wij willen medearbeiders worden der waarheid Gods!"

bottom of page