top of page

Thema: "Wij en Gij in onze tijd!" (7e Hervormingsperiode)

In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestructureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

Serie C = De Bijbelboeken "De eerste en tweede Thessalonicenzen brief van Paulus" inclusief; Openbaring 13:1-1

Serie-7-C Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
 • Deze DVD-box bevat de volgende titels:
  C1. 1 Thessalonicenzen 1:1-10 - "Wij zijn afgekeerd van de afgoden om Hem te dienen"
  C2. 1 Thessalonicenzen 2:1-20 - "Wij hebben twee kronen te winnen, welke kroon krijgt u?"
  C3. 1 Thessalonicenzen 3:1-13 - "Compromissen maken met God, is verlies van het eeuwig leven!"
  C4. 1 Thessalonicenzen Hoofdstuk 4:1-18 - "De vrouw wil met ons hoereren, maar dat laten wij toch niet toe?"
  C5. 1 Thessalonicenzen Hoofdstuk 5:1-28 - "Het is niet vrede zonder gevaar, maar duisternis, slapen en dronken zijn!"
  C6. 2 Thessalonicenzen Hoofdstuk 1:1-12 - "Tijdens de schudding zal blijken, wie een waarachtig getuigenis zal geven!"
  C7. 2 Thessalonicenzen + Openbaring 13:1-18 - "Bij de derde engel komt de toets, welk teken denkt u te ontvangen?
  C8. 2 Thessalonicenzen Hoofdstuk 3:1-18 - "Ongeschikte en boze mensen zullen ongeregeld wandelen, tekent dien!"

bottom of page