top of page

Thema: "Na de verzoeking de kostelijke vrucht!"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

Serie D = De Bijbelboeken "De complete zendbrief van Jakobus en de zendbrief van Judas"

Serie-7-D Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
 • Deze Box bevat de volgende titels:
  1. Jakobus 1:1-27 - "Een ieder wordt verzocht, maar hoe gaan we hiermee om?"
  2. Jakobus 2:1-13; Lukas 14:1-35 - "Hebt u de oprechte werken niet, dan mist u het volmaakte geloof!"
  3. Jakobus 2:14-26; Matth. 12:33-45 + 21:28-32 - "Hebt u de oprechte werken, dan hebt u de derde toets doorstaan!"
  4. Jakobus 3:1-18 - "Een tong vol twist, nijd en bitterheid, zal de Luide Roep niet gaan brengen!"
  5. Jakobus 4:1-17 - "Indien de HEERE wil, en wij leven, mogen wij de Luide Roep brengen!"
  6. Jakobus 5:1-20 - "Als wij lankmoedig gaan profeteren, krijgt de Landman de kostelijke vrucht!"
  7. Judas 1:1-13 - "De Bijbelse geschiedenis wijst, de goddeloze zondaar aan en terecht!"
  8. Judas 1:13-25 - "De duisternis over de 1000 jaar! En de 144.000 hebben kennis als Henoch!"

bottom of page