top of page

Thema: "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

 

Serie E = De Bijbelboeken "De complete zendbrief van Paulus aan de Hebreeën"

 

Serie-7-E Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 138,00Prijs
 • Deze Serie bevat de volgende titels:

  Box 1:
  E1. Hebreeën 1:1-14 - "Christus als mens en toch gegenereerd door de Vader!"
  E2. Hebreeën 2:1-18 - "Christus staat ons bij met Zijn engelen, om ons de zaligheid te laten beërven!"
  E3. Hebreeën 3:1-19 - "De eerste tot en met de derde wake zijn voorbij, zijn wij bereid in de vierde wake?"
  E4. Hebreeën 4:1-16 - "De rust brengt de verkwikking, voor en tijdens de vierde wake!"
  E5. Maleachi 1:1-14 - "God heeft Zijn tafelen gegeven, maar wij hebben dezen volledig verontreinigd!"
  E6. Hebreeën 5:1-14 - "Wij kunnen in het eeuwig verbond komen, naar de ordening van Melchizedek!"
  E7. Hebreeën 6:1-20 - "Wij kunnen nog maar eenmaal, het Heilige der heiligen betreden!"
  E8. Maleachi 2:1-17 - "Het verbond is geschonden en er is een vreemden gods getrouwd!"

  Box 2:
  E9. Hebreeën 7:1-28 - "Voor de totstandkoming zal God ons in alles toetsen, of wij getrouw zijn!"
  E10. Maleachi 3:1-18 - "Worden wij gelouterd als goud en zilver, of worden we vervloekt met het ganse volk?"
  E11. Hebreeën 8:1-13 - "Voordat de Ark des verbonds is buitgemaakt, kunt u deelhebben aan het eeuwig verbond!"
  E12. Hebreeën 9:15-28 - "Als de vaten besprengd worden met bloed, zullen we kunnen zijn als de profeet Elia!"
  E13. Hebreeën 10:1-39 - "Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken!"
  E14. Hebreeën 11:1-40 - "Door geloof in de tegenwoordige waarheid, ziet men wie u écht bent in de eindtijd!"
  E15. Hebreeën 12:1-29 - "Willen we de eerstelingen den HEERE zijn, dan worden we gekastijd in liefde!"
  E16. Hebreeën 13:1-24 - "Als voorgangeren moeten we binnen de legerplaats, met de weggaande bok strijden!"

  Eenheden in doos: 2

bottom of page