top of page

Thema: "De 144.000 inclusief de elfde uur werkers"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

Serie G = "Het complete boek Ruth"

Serie-7-G Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
 • Box G: Ruth - "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers"

  G1. Jozua 6, Ruth 1 – “Als eerste wordt de stad Rome aangevallen en de elfde uur werkers geroepen en bevrijd!”

  G2. Ruth 1 – “God is koning en Elimelech’s nageslacht zal vastelijk triomferen samen met Christus!”

  G3. Ruth 1, 2 – “Uw God is mijn God en jullie waarheid en licht is ook mijn oprechte overtuiging geworden!”

  G4. Ruth 2, 3 – “Komt bij de 144.000 en eet het nieuwe brood! Baad u en zalf u en doe uw klederen aan!”

  G5. Ruth 2, 3 – ”De elfde uur werkers komen persoonlijk voor Christus te staan, bij het verzoendeksel!”

  G6. Ruth 3, 4 – ”Wat wordt er beslist over de elfde uur werkers? De HEERE bestraffe u nu zelf satan!”

  G7. Ruth 3, Gen. 36b-38 – ”Want Uw huis worde als Rachel en Lea, en als Perez die Thamar aan Juda baarde!”

  G8. Ruth 4, Gen. 38 – “De breuk is gekomen en de ziel wordt verkwikt, hierna zijn er 144.000 dienaren van God!”

bottom of page