top of page

Thema: "Het opnieuw profeteren vanuit Esther"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

 

Serie H = "Het complete boek Esther"

Serie-7-H Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 69,00Prijs
 • Box H1: Esther en Hooglied - "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"

  Box H1

  H1. Esther 1, Hooglied 1 – ““Als de vrouw weigert te gehoorzamen dan ontsteekt de NWO leider in grimmigheid!””

  H2. Esther 1, Hooglied 1 – “Als de schoonheid van de vrouw ten toon wordt gespreid, zal het oordeel vallen!”

  H3. Esther 2 – “God grijpt straks weer in vlak voor- en tijdens de zondagswet afkondiging van de NWO macht!”

  H4. Esther 2 – “Het nieuwe licht, in de maaltijd van Esther, is voorbereid voor deze wereld!”

  H5. Esther 3 – ”Eerst Gods waarheid ontvangen en vervolgens ons laten gebruiken door satan in het fanatisme!”

  H6. Esther 3 – ”De handlangers van satan, gaan mee in de NWO praktijken van de 2 beesten uit Opb. 13!”

  H7. Hooglied 2 – ”De twee verschillende verzegelingen komen, waarin wordt u persoonlijk verzegeld?”

  H8. Hooglied 3 – “De schelletjes worden gehoord binnen Gods volk, maar wat doen de Levieten hiermee?”

  Box H2

  H9. Esther 3+4 – “De koning en Haman zaten en dronken, en zo scheurde Mordechai zijn klederen!”

  H10. Esther 5+6 – ”De Grote Koning, Jezus Christus grijpt in, dus haast u, neem dat kleed en dat paard!”

  H11. Esther 6+7 – ”Wie is die, en waar is denzelve, die zo doet? Zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten!”

  H12. Esther 7+8 – ”Als ons de gouden scepter wordt toegereikt, is de verzegeling in het eeuwig verbond bereikt!”

  H13. Hooglied 5+6 – ”De HEERE is mijn banier! En ik ben mijns Liefsten en mijn Liefsten is mijn!”

  H14. Hooglied 7+8 – ”Het eeuwig verbond is voor Gods volk, bij de zondagswet bekrachtigd!”

  H15. Esther 9 – ”Pas op voor uzelf, om de roof in Babylon! De tien koningen worden als laatste gedood!”

  H16. Esther 9+10 – ”Wij zullen geplant worden, op de berg des Heiligen sieraads en gaan naar de Heilige stad!”

bottom of page