Thema: "Christus' ervaring is ook onze ervaring!"
In deze serie van Verkondigingen (Ere-diensten) worden alle vier evangeliën behandeld in de vorm van een vers voor vers studie. U kunt deze serie als naslagwerk gebruiken om de vier evangeliën in de tegenwoordige tijd te plaatsen. De profetieën en het Verlossingsplan daarbij in ogenschouw genomen, krijgt u de mogelijkheid zelf te ontdekken wat u kunt verwachten in de eindtijd. Hieruit blijkt ook duidelijk dat we wederom kunnen profeteren. (Opb. 10:11) Met deze inzichten kunt u Gods oprechte kinderen overtuigen van hetgeen Zijn onfeilbaar Woord ons heeft geopenbaard. Hierdoor is het mogelijk om de Luide Roep beter te verstaan en te brengen, teneinde ons volledig te kunnen richten op Christus' wederkomst.

 

 

Serie I = "Het Bijbelboek Mattheus vanaf hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 19. In "ZIJN Boodschap in de Profetie Verdieping 1" kunt u Mattheus Hoofdstuk 20 t/m hoofdstuk 28 in een Bijbelstudie volgen. De inhoud van deze laatste negen hoofdstukken (gebeurtenissen) van Mattheus worden weer in de andere drie evangeliën (Markus, Lukas en Johannes) behandeld in een Ere-dienst (De Boxen Serie J,K en L) "

   

Serie-7-I Verkondigingen van ZIJN Boodschap (8 Boxen)

€ 552,00Prijs