top of page

Beschrijving

Type: Paperback
 

Voorwoord

“Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”

De woorden werden letterlijk uitgeschreeuwd - niet zoals de zachtmoedige Jezus uitdrukking gaf aan Zijn liefde voor Zijn vijanden, toen Hij stierf aan het kruis op die lotsbepalende vrijdagmiddag. En Hij kronkelde zich ook niet in een rock en roll ritme voor de honende menigte die gekomen was om van het schouwspel te genieten! 
Ik was getuige van een schouwspel dat plaatsvond in de Andersonzaal van het Helderberg College, waar Brian Neumann samen met een vriend een rockopera aan het repeteren was. Hij was van plan die tijdens een vesperdienst op vrijdagavond voor het hele College op te voeren. Ik zat vol stomme verbazing te kijken naar de twee jonge artiesten. De ene (Brian) zat aan de piano, die letterlijk op en neer stuiterde, terwijl hij in een snel ritme op de toetsen beukte. De ander stond met uitgestrekte armen tegen een nagebootst kruis, terwijl zijn lichaam extatisch op de maat van het ritme bewoog. Daarbij zongen ze in een schorre, schreeuwerige stijl. 
Ik moest de beide jonge mannen tot mijn grote spijt vertellen dat zij onder geen beding toestemming zouden krijgen, om dit werk voor het College op te voeren. Want Helderberg was een Christelijk onderwijsinstituut, en dit was beslist niet het genre muziektheater waar wij ooit toestemming voor zouden geven. Boosheid en frustratie waren het te verwachten gevolg. Ik was de volgende dag dan ook niet verrast dat ik van Brian een speciale boodschap ontving. Deze werd persoonlijk bezorgd door een vriend, die "aan mevrouw Dunbar moest zeggen, dat wanneer Jezus op deze aarde terug zou komen, Brian Neumann de belangrijkste rock en roll zanger ter wereld zou zijn!" 
Ik wist dat Brian alle banden met mij - zijn muzieklerares - verbroken had. Ik was al nauw bevriend met de Neumanns, nog voor zijn geboorte. Beide ouders waren muzikaal en Brian, de jongste van het gezin, was een uitzonderlijk begaafde jonge muzikant en artiest. Ik gaf hem met veel plezier stemvorminglessen en ik probeerde hem het verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, dat bij zijn door God gegeven talenten hoorde. Hij had één van de mooiste tenorstemmen waar ik ooit mee heb mogen werken. 
Tijdens die lessen wees ik op de gevaren wanneer een Christen de wereld van de popmuziek zou binnenstappen, want ik was me terdege bewust van de richting die hij insloeg. Mijn woorden leken aan dovemans oren gezegd, want hij werd steeds opstandiger en verwierf zich tenslotte de twijfelachtige reputatie van een getalenteerde rock en roll musicus, zoals hij het zo treffend in dit boek heeft beschreven. 
Maar God had een plan met het leven van Brian en stond hem toe om eerst de weg die hij zelf gekozen had helemaal af te lopen. Alleen onze geweldige God is bij machte om onze menselijke blunders in zegeningen te veranderen, want Brian kan nu met meer gezag tot jongeren spreken over de gevaren van de popwereld. Hij heeft er zelf middenin gestaan en kan ervan getuigen hoe God zijn leven heeft veranderd. Zijn woorden hebben zoveel meer gezag dan de lessen die wij geven. Wij die slechts lazen over de gevaren van muziek die vol kwaad zit, maar er zelf geen deel aan hebben gehad. Wanneer Brian spreekt, dan luisteren jonge mensen! 
Ik kan de vreugde niet goed beschrijven die ik ervoer toen Brian mij op een dag in mijn appartement in het College kwam opzoeken, om me te vertellen dat hij terug was in de schaapskooi. Wat een veranderde aanblik! In plaats van te praten met een koppige, opstandige tiener, werd ik nu geconfronteerd met een rijpe, prachtige Christelijke jonge man, die overliep van enthousiasme over zijn plannen om de Heer te dienen. Ik kan alleen maar zeggen: "Prijs de Heer, want Hij geeft het nooit op met ons - voor de meest verloren zondaar is er nog hoop!" 
Ik wil mijn waardering uitspreken voor de moed die Brian heeft gehad om dit boek te schrijven, want er is veel moed voor nodig om enkele van je meest intieme ervaringen vrij te geven. Ik geloof dat de Heer hem heeft geroepen voor een tijd als deze, waarin onze jongeren verward zijn en "ondergaan bij gebrek aan kennis". Er worden binnen onze kringen maar weinig stemmen gehoord die waarschuwen tegen de gevaren van popmuziek. 
Ik spreek ook mijn waardering uit voor een godvruchtige grootmoeder en moeder die in Brians prille jeugd het fundament voor een Christelijke opvoeding hebben gelegd. De Bijbel heeft gelijk wanneer zij gebiedt een kind op te voeden in de weg die het gaan moet, en wanneer hij oud geworden is, dat hij daarvan dan niet af zal wijken. 
Ik ben nu met pensioen, maar ik wil leraren die nog in staat zijn de levens van jongeren te vormen, bemoedigen hun taak nooit licht op te vatten. Zelfs wanneer zij niet onmiddellijk succes hebben; de toekomst zal uitwijzen (misschien pas in de hemel) hoe grondig zij het goede zaad gezaaid hebben. 
Ik geloof dat dit boek zowel volwassenen als jonge mensen zal helpen om dieper inzicht te krijgen in hoe belangrijk het is om muziek te kiezen die onze ziel opbouwt, en om datgene te vermijden wat ons verontreinigt en wat scheiding met God teweegbrengt.

De uitgevers

 

Van Rock en Roll tot Rots der Eeuwen

€ 6,95Prijs
    bottom of page