top of page

Beschrijving

Type: Rood hard kaft
 

Voorwoord

De wereld is ziek, en overal waar mensen wonen, wordt veel geleden. Niettegenstaande de vooruitgang van de medische wetenschap en de techniek op medisch gebied nemen ziekte en lijden hand over hand toe. Degeneratieve en kwaadaardige ziekten eisen hun zware tol, en veel lichtere klachten ondermijnen de lichamelijke gesteldheid en putten de krachten uit. Overal zoekt men verlichting. 
Het is niet de bedoeling van de Schepper dat de mens onder de last van pijn gebukt gaat, dat zijn activiteiten beknot worden door ziekten; dat zijn krachten wegkwijnen en zijn leven verkort wordt. Maar al te dikwijls worden de door God ingestelde wetten, die het leven besturen, op grove wijze overtreden; zonde treedt het hart binnen en de mens verliest het zicht op zijn afhankelijkheid van God, de bron van leven en gezondheid. Dan komen de gevolgen van de overtreding: pijn, ziekte, dood. 
Het begrijpen van de natuurwetten die het lichaam besturen, het daarmee in overeenstemming brengen van de leefgewoonten, is een plicht van het hoogste belang. Er is een behoefte aan een juist begrip van de vele factoren die bijdragen tot waar geluk: een thuis vol vreugde, gehoorzaamheid aan de levenswetten, goede relaties met de medemens. 
Wanneer ziekte komt, is het een eerste vereiste, dat wij dié hulpmiddelen toepassen, die in samenwerking met de pogingen van de natuur het lichaam zullen opbouwen en de gezondheid herstellen. Dan is er de nog belangrijker kwestie: die van de relatie met de Schepper, Die in den beginne de mens het leven gaf, Die elke voorziening trof voor een blijvend geluk en Die ook vandaag nog belangstelt in de welstand van de mens.
In dit boek heeft de schrijfster, een vrouw met grote ervaring in de praktische zaken van het leven, bijzonder begunstigd met zeldzaam inzicht en kennis, een enorme hoeveelheid informatie over het leven en de levenswetten, over gezondheid en haar vereisten, over ziekten en geneesmiddelen, over ziekten van de ziel en de helende balsem Gilead, binnen het bereik gebracht van iedere vader en moeder, iedere man en vrouw, iedere professional en leek. 
Het boek is geschreven in een duidelijke, eenvoudige en mooie taal, leerzaam voor de leerling, hoopvol voor de wanhopige, opwekkend voor de zieke, en rustgevend voor de vermoeide. Gedurende tientallen jaren heeft het zijn heilzame boodschap gebracht aan honderdduizenden, daar het in vele landen is uitgegeven en in herdruk is verschenen in de meest gangbare talen van de wereld.
Dat dit werk, dat de juiste weg wijst, ons een eenvoudiger, prettiger leven, vol vreugde en blijdschap toont, een leven met ruimte voor het gezegde dat het "beter is te geven dan te ontvangen", volledig zijn zending mag vervullen, is de welgemeende wens van de uitgevers

The Trustees of the Ellen G. White Publications

Thema

De weg tot gezondheid (hard kaft)

€ 17,95Prijs
    bottom of page