top of page

Beschrijving

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

De derde bundel van de Schatkamer der Getuigenissen vormt het slot van de uitgave in drie delen welke deze kostelijke getuigenissen aan de Zevende-Dags Adventisten over het wereldrond moeten brengen.

De artikelen die in dit deeltje voorkomen, werden geschreven in de eerste tien jaren na 1900 - een periode van een solide ontwikkeling van het werk der Gemeente, dat nu was uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.

Dit boek sluit met de laatste uitdrukkelijke boodschappen aan de Gemeente van de hand van Ellen G. White. Hoewel deze boodschappen enkele jaren na het verschijnen van Testimonies, deel 9 werden gegeven, is het toch goed dat deze raadgevingen met een zo veelzeggende inhoud hierin worden opgenomen.

Evenals in de voorafgaande deeltjes is ook in dit deel de chronologische volgorde gehandhaafd, en staat, om de lezer ten dienste te zijn, de datum van de eerste publicatie en de bron van elk artikel in een voetnoot vei meld.

De hierin voorkomende boodschappen zijn van groot belang voor de laatste Gemeente. Dat de raadgevingen aan de Gemeente, vervat in deze drie deeltjes, mogen dienen om de Zevende-Dags Adventisten over de gehele wereld te brengen tot een rijkere ervaring in de genade, een diepere toewijding, en een nog grotere ijver om de Adventboodschap aan de wereld te brengen, is de oprechte wens van de uitgevers en

The Trustees of the
Ellen G. White Publications

 

Schatkamer der Getuigenissen Deel 3

€ 17,50Prijs
    bottom of page