top of page

Thema: "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren"
In de serie Verkondigingen wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld over de brieven van Paulus, Johannes enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

Serie F = "Het complete boek der Richteren"

Serie-7-F Verkondigingen van ZIJN Boodschap

€ 138,00Prijs
 • Box F: Richteren - "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren"

  Box F1

  F1. Richteren 1– “Gij en wij zullen geen verbond maken, met de inwoners dezes lands!”

  F2. Richteren 2– “Wij hebben met hen een verbond gemaakt. En God heeft hun tot een strik gemaakt!”

  F3. Richteren 3– “Velen hebben de dochters, bossen en beelden gediend en worden met het zwaard doorstoken”

  F4. Richteren 4 en 5– “De profeten met de elfde uur werkers, zullen een lied zingen voor Gods troon!”

  F5. Richteren 6– ”Ontvangt u Gods teken en roeping? Dan gaat u De twist met de afgodische aanbidders aan!”

  F6. Richteren 7– ”Wie zijn de honden en wie buigen de knieën? Deze zullen de Luide Roep niet gaan brengen!”

  F7. Richteren 8– ”Twisten en hoereren binnen Gods volk, Brengen scheiding tussen God en Zijn volk!”

  F8. Richteren 9:1-57– “Er wordt een boze geest gezonden door God, Zie de vleierijen en listelijkheden van de leiders!”

  Box F2

  F9. Richteren 9:22-57– “De vergelding komt voort uit hun bedrog, En de sterke toren brengt de molensteen aan!”

  F10. Richteren 10+11– ”De Jefta’s worden als het overblijfsel geroepen, Want de herders kunnen niet meer profeteren!”

  F11. Richteren 12+13– ”De opstandigen en leugenaars worden gestraft! En Christus komt bij de nederigen van hart!”

  F12. Richteren 14+15– ”Christus heeft bepaald wanneer de jonge leeuw Weer, voor het bruilofsfeest, heeft gebruld!”

  F13. Richteren 16– ”De deur is volledig verwijderd voor iedereen, Met de posten en grendelboom en pilaren!”

  F14. Richteren 17+18– ”Gods oordeel komt straks ook over de dief, de valse priester en Zijn volk!”

  F15. Richteren 19+20– ”Het hoereren van de jonge vrouw, leidt tot bijna vernietiging van de jongste stam!”

  F16. Richt. 21+Jozua 5– ”Het overblijfsel wordt hersteld en de voorbereidingen voor de strijd zijn getroffen!”

bottom of page