top of page

Profetenschool van ZIJN Boodschap (Video opnames)

In de serie "Profetenschool van ZIJN Boodschap" vindt u een diepgaande studie naar meer Bijbels inzicht, hetgeen God ons nu in Zijn genade wil schenken. De Profetenschool wordt per thema behandeld, waarbij een grondige kennis van de voorgaande ZIJN Boodschap studie's van essentieel belang is. U zult verstaan hoe God u persoonlijk in de tegenwoordige waarheid wil leiden, ten einde een volk voor te bereiden om het 'Rondborstig Getuigenis' te laten horen binnen de gemeente der ZDA, en vervolgens de 'Luide Roep' aan alle andere kerkgemeenschappen. Juist in deze nieuwe opname-serie getiteld "De Profetenschool van ZIJN Boodschap", zullen in de toekomst nieuwe en diepgaande studies worden gegeven. We zijn verheugd u de eerste opnames via deze weg te mogen aanbieden. Verdere opname's komen niet vrij op het internet aangezien hier de nodige voorstudie van het verlossingsplan voor nodig is, waardoor u dit allemaal goed weet te kunnen plaatsen in deze eindtijd.  

De D serie; PRD01-PRD32 "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken; In deze serie “Profetenschool van ZIJN Boodschap” vindt u een diepgaande studie naar de Babylonische verwarring, welke veelvuldig wordt ingebracht door de opkomst van de vele valse profeten in alle kerken in de eindtijd. (Matth. 24:11,24) Het is daarom van eeuwigheidsbelang, voor een ieder, om te ontdekken waar deze vervalsingen vandaan komen en hoe ze worden onderwezen. Nadat u deze verdraaide schrift verklaringen (valse profetieën) heeft ontdekt, bent u in staat om, rondom de Zondagswet, de enige juiste keuze voor God te maken. Tevens kunt u met deze waarheden uw gezins- en familieleden en met name uw broeders en zusters waarschuwen. Teneinde allen aan de oproep van Jezus Christus gehoor te geven; “Gaat uit van haar Mijn volk” (Opb. 18:4) Deze huidige afvallige situatie, van “Zijn volk” wordt veelvulig vanuit de encyclopedie (Wiki Pedia) onderbouwd.

 

Zie ook de Profetenschool van ZIJN Boodschap;  A; Gods 3 + 1 verbonden in het verlossingsplan + B; "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" + C; "De (3+1) hoornen en de (3+1) volken in Gods Verlossingsplan" (deze voornoemde zijn vooral nodig als voor studie voor Profetenschool D)

Serie PRD1-PRD32 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken" In twee Boxen Volume I+II

Serie-8-D Profetenschool van ZIJN Boodschap (2 Boxen)

€ 138,00Prijs
 • Serie PRD1-PRD32 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken" In twee Boxen Volume I+II

   

  Deze DVD-box Volume-I PRD01-PRD32 bevat de volgende titels:

  PRD1. "Inleiding in de huidige kerk gemeenschappen”

  PRD2. "Het binnensluipen van vervalsingen en compromissen”

  PRD3. “Rondom 1844 was het Restaurationisme, maar er kwamen ook valse profeten”

  PRD4. "Weer het liberalisme, fanatisme en de (70) splinterbewegingen”

  PRD5. "De vervalste jaartallen, (2520?) en de evangelische vervalste start”

  PRD6. "Wij hebben een Bijbel met al de waarheid, maar deze brengt wel vervolgingen” Opb. 13:15

  PRD7. "Door afval worden profetieën niet meer verstaan, daardoor hebben we veel misleidingen”

  PRD8. "Men wil liever vervalsingen dan “al de Bijbelse waarheid” horen”

  PRD9. "Wat moeten we echt weten om gered te kunnen worden?”

  PRD10. "Het Geestelijke en het Moderne Israël met de afval en vervalsingen”

  PRD11. "Het huidig christelijke geloof t.o.v. het jodendom”

  PRD12. "Wanneer roept God Zijn Nieuwe verbondsvolk?”

  PRD13. "De controverse tussen de Joden (Messias), Christenen en ZDA”

  PRD14. "“Huidige visie van christenen t.o.v. joden; de vervangingstheologie”

  PRD15. "Hoe snel twee verschillende leringen tot twijfel leiden”

  PRD16. "Geen Bijbelse eenheid betekent veel kerkelijke verdeeldheid”

   

   

  Deze DVD-box Volume-II PRD17-PRD32 bevat de volgende titels:

  PRD17. "De Joodse visie op het christendom met de Joodse Misjna”

  PRD18. “Het joodse beeld van de God-eenheid en christenen als verdrukkers”

  PRD19. “Gods 2e verbondsvolk ziet Rome en de valse profeten als verdrukkers”

  PRD20. “God grijpt in i.v.m. Zijn Goddelijkheid, binnen Gods afvallig verbondsvolk” (weer het geheiligde leven*)

  PRD21. “Zijn de christelijke leerstellingen (eerstelingen) nog wel Bijbels?”

  PRD22. “God grijpt weer in, bij het 3e Rome, hierna einde genade tijd” (P&P. Hfdst. 3)

  PRD23. “Het werk van Christus toen en Zijn volgelingen straks weer” (G.C. Hfdst. 29+30)

  PRD24. “Na 1844 kwamen er ook meer evangelische kerken”(De valse profeten in Saul zijn tijd)

  PRD25. “Telkens willen valse profeten de goddelijkheid bestrijden”(Weer het grote strijdpunt)

  PRD26. “Verzoening van Christus misbruikt en bijna totaal vervalst”

  PRD27. “Na 1844 de grote verzoendag, voor de gehele mensheid”(Met de leer van Calvijn?)

  PRD28. “De Reformatie periode is niet de Bijbelse hervormings- periode” (1e–7e Herv. Per.)

  PRD29. “In de Sardis gemeente werden weer, niet Bijbelse doctrines toegevoegd”

  PRD30.“De kerkelijke rechtbank met de vreselijke gevolgen”(De herhaling komt)

  PRD31. “Aan de vruchten zullen we iedereen kunnen herkennen”

  PRD32. “Wel leerstellige geschriften, maar geen Gerechtigheid door Geloof”

bottom of page